Gezonder naar school - ook voor jouw leerlingen?

  • 24 oktober 2018

Laat het effect van jouw schoolstraat meten

 

Gezond Leven, VITO en PIH willen op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid in het voorjaar van 2019 de milieu- en gezondheidseffecten van een schoolstraat onderzoeken in 4 scholen. Zo willen we meer leren over hoe onze kinderen gezonder naar school kunnen gaan.

 

Welke gezondheidseffecten?

We willen heel wat verschillende dingen onderzoeken die belangrijk zijn voor onze gezondheid. We meten de luchtkwaliteit en geluid in en rond de school. Met vragenlijsten voor kinderen en ouders onderzoeken we hoe kinderen naar school komen en of ze zich goed in hun vel voelen. Daarnaast zullen we ook de kinderen zelf onderzoeken. We meten bijvoorbeeld hun bloeddruk, testen hun uitgeademde lucht, meten stoffen in hun urine en in een bloeddruppeltje dat met een vingerprikje afgenomen wordt, nemen een neurologische test af,…  Bovendien voeren we al deze onderzoeken 2 keer uit, één keer voor het invoeren van de schoolstraat en één keer nadat de schoolstraat ingevoerd is. Door de combinatie van al deze verschillende onderzoeken, gaan we na welke gezondheidseffecten we van een schoolstraat mogen verwachten.

 

Komt jouw school in aanmerking?

We zijn op zoek naar basisscholen die bij voorkeur eerder nog geen schoolstraat inrichtten, maar dit willen doen tussen januari en juni 2019 gedurende een periode van minstens 3 weken. De timing van de start van de schoolstraat moet afgestemd kunnen worden met de meetperiodes van het onderzoek. De school moet ongeveer 40 leerlingen in het vijfde en/of zesde leerjaar hebben die willen deelnemen aan het onderzoek. Grote scholen, scholen met klaslokalen met ramen en ventilatie aan de kant van een drukke straat, scholen met een speelplaats aan de straatkant, scholen waar veel verkeer voorbij komt hebben een streepje voor. Maar laat je niet hinderen door deze voorwaarden en neem sowieso contact op bij interesse. Door scholen te selecteren die zoveel mogelijk aan deze voorwaarden voldoen, hopen we duidelijke effecten te kunnen vaststellen. Scholen met een ventilatiesysteem D kunnen niet deelnemen aan dit onderzoek.

 

Welk engagement vragen we van jouw school?

  • De praktische organisatie van een schoolstraat in overleg met de gemeente en politie en afgestemd op de timing van het onderzoek.
  • Het engagement van de school om leerkrachten, leerlingen en ouders warm te maken om deel te nemen aan het onderzoek.

 

Welk voordeel haalt jouw school uit deelname aan het onderzoek?

Als je deelneemt aan dit onderzoek, ontvangt jouw school de resultaten van het onderzoek nog voor de resultaten naar het brede publiek gecommuniceerd worden. Daarnaast is het onderzoek een mooie gelegenheid om met de school te werken aan een gezondere schoolomgeving. De onderzoekers geven een educatieve uitleg over het onderzoek en de geplande metingen. Tot slot voorzien we een kleine beloning voor de kinderen die meewerken aan het onderzoek. 

 

Hoe meld je je aan?

Is je school geïnteresseerd om deel te nemen? Meld je dan aan bij Karen Van de Vel van VITO via karen.vandevel@vito.be voor 30 november 2018. De onderzoekers contacteren de scholen die in aanmerking komen voor het onderzoek. Ze bespreken met jou in detail de praktische kant van het volledige onderzoek. Als school kan je daarna de definitieve beslissing nemen om deel te nemen aan het onderzoek.

 

Dit onderzoek wordt ondersteund door de Taskforce Luchtvervuiling die de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ uitwerkte.

gezonde lucht