Verkiezingen Raad van het GO! oktober 2018

  • 27 september 2018

Ook in het GO! zijn er in oktober 2018 verkiezingen. Participatie en inspraak dragen we hoog in het vaandel. Daarom zijn we democratisch georganiseerd en konden mensen met een hart voor onderwijs zich kandidaatstellen tot 1 juni 2018 voor de verkiezingen. In het GO! is immers iedereen welkom. We werken er aan onderwijs van iedereen, voor iedereen.

Deze Raad is het bestuursorgaan van het centrale niveau en bepaalt samen met de afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck het centrale beleid van het GO!. De Raad bepaalt de strategische visie, bewaakt de kwaliteit en verdedigt de belangen van het net.

De Raad van het GO! bestaat uit 15 leden. Er worden in totaal 10 raadsleden verkozen. Het GO! deed hiervoor een oproep in de kranten. Uit de kandidaturen kiezen de leden van de schoolraden, de directeurs van de onderwijsinstellingen en de centra voor leerlingenbegeleiding in september 10 leden voor de Raad.

De kandidaten vind je op www.g-o.be/verkiezingraad.

De rechtstreekse verkiezingen vinden plaats van 1 oktober tot en met 15 oktober tijdens een vergadering van de schoolraad. De kiesgerechtigden zijn opgesplitst in twee groepen, zogenaamde geledingen. Vanuit elke geleding worden dus 5 raadsleden verkozen. De eerste geleding wordt verkozen door de drie rechtstreeks verkozen ouders/cursisten en de twee gecoöpteerde leden van de schoolraad. De tweede geleding wordt verkozen door de drie rechtstreeks verkozen personeelsleden van de schoolraad en de directeur(s).

Hierbij komen nog 5 leden die door de Vlaamse universiteiten en autonome hogescholen worden aangewezen.

Uiterlijk op 1 december 2018 gebeurt de telling van de stemmen. Voor 1 januari 2019 moet de Raad samengesteld zijn want het mandaat van de huidige Raad loopt af op 31 december 2018.  Het mandaat van de 15 raadsleden start op 1 januari 2019 en heeft een duur van 4 jaar. De Raad vergadert maandelijks.

Meer info over de verkiezingen vind je op www.g-o.be/verkiezingraad.