Regionaal OuderNetwerk

Wat doe je in een regionaal oudernetwerk? 

  • Ervaringen uitwisselen met andere ouderwerkingen 
  • Inspiratie en achtergrondinformatie krijgen
  • Nadenken over originele ideeën  

Het zijn de voornaamste ingrediënten van een avond ‘Regionaal oudernetwerk’. Het Regionaal Oudernetwerk is een initiatief van GO! ouders voor ouderwerkingen uit een bepaalde regio. In een gastschool gaat GO! ouders een avond samen met de ouderwerkingen aan de slag rond een vooraf bepaald thema.

RON

In het voorjaar van 2016 werden er twee regionale oudernetwerken georganiseerd rond het thema diversiteit in de ouderwerking. GO! ouders gaf eerst duiding en wat achtergrond rond het thema. Daarna gingen de aanwezige ouders uit de ouderwerkingen dieper in op het thema  in kleine groepjes : wat werkt in jouw ouderwerking wel, hoe kunnen we dit struikelblok oplossen, welke goede ervaringen hebben jullie,… Zo konden ouderwerkingen van elkaars ervaringen leren en inspiratie opdoen. Ze leerden elkaar ook kennen en wie weet groeit er wel een samenwerking uit!

Wil je weten wanneer er een regionaal oudernetwerk doorgaat in jouw regio? Of ben je met je ouderwerking geïnteresseerd om zelf een regionaal oudernetwerk bij te wonen of te organiseren? Contacteer Veerle.Vyverman@g-o.be voor informatie.