Werkgroep ouders van het LOP Leuven voor Leuvense ouderwerkingen

  • 24 oktober 2018

Je bent van harte uitgenodigd op de startvergadering van de Werkgroep Ouders van het LOP Leuven (WOL) op dinsdag 6 november, 19u30-22u, op die Dienst Diversiteit en Gelijke Kansen, Diestsesteenweg 104F, 3010 Kessel-Lo.

Binnen het LOP (Lokaal Overlegplatform) Basisonderwijs en Secundair Onderwijs wordt gewerkt rond gelijke onderwijskansen, bv rond thema’s als inschrijvingen in scholen, sociale mix in scholen, kosten, kansarmoede, …

Aansluitend hierbij organiseren we elk jaar met de werkgroep WOL een ouderavond over diversiteit en ouderbetrokkenheid. Ter voorbereiding van deze ouderavond nodigen we alle geïnteresseerde Leuvense ouders uit om elkaar te leren kennen en om het thema van de ouderavond over diversiteit mee vorm te geven.

Op de agenda van onze eerste bijeenkomst staat:

  • Kennismakingsronde: Leuvense ouderwerkingen: wie zijn ze? Wat willen ze leren van elkaar?
  • Voorsteling map ‘ouderwerkingen creëren oefenkansen Nederlands’: De methodieken uit deze map helpen om de laaggeletterde en/of anderstalige ouders beter te betrekken bij de ouderwerking en bij de school.
  • Brainstorm rond het thema voor de Leuvense ouderavond: wat leeft er bij de Leuvense ouders en ouderwerkingen?

Info en inschrijven:
an.vanmalderen@ovsg.be of 497 33 67 72 (voor het officieel gesubsidieerd onderwijs)
isabelle.Ceuppens@g-o.be (voor het gemeenschapsonderwijs) karin.lemmens@vcov.be of 0477/99 47 57 (voor het vrij onderwijs)

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens