Aanmelden en inschrijven in een school

Start je kind volgend schooljaar in de eerste kleuterklas of het eerste jaar van het secundair onderwijs? Dan zal je je kind moeten inschrijven in een school.

In sommige scholen kan je van zodra de inschrijvingen starten onmiddellijk langsgaan en je kind ter plaatse inschrijven . In andere scholen zal je je kind eerst via een digitaal systeem moeten aanmelden. De inschrijving zelf zal dan pas later in de school kunnen gebeuren.

Verschillende scholen, vooral in de grote steden, hebben niet genoeg plaats om alle leerlingen in te schrijven. Het is dan belangrijk dat je minstens een top 5 maakt van scholen waarin je jouw kind wil inschrijven. Dit verhoogt je kans om een plaats te krijgen op een school van jouw keuze. Zet de scholen altijd in de volgorde van jouw voorkeur. Uiteraard ben je vrij om voor zoveel scholen aan te melden als je zelf wil. Hier staat geen limiet op.

Voorrangsgroepen

Behoor je tot één van de volgende groepen, dan krijg je voorrang om in te schrijven:

  • Je kind heeft al broers of zussen op dezelfde school
  • Je bent personeelslid op dezelfde school

Vergeet je kind zeker niet aan te melden en/of in te schrijven tijdens deze voorrangsperiode. Eenmaal deze periode wordt afgesloten, ben je je voorrang kwijt.

De eerste stap

Neem eerst contact op met de school waar je je kind wil inschrijven. Stel de volgende vragen:

  1. Wat is de capaciteit en het aantal vrije plaatsen voor het schooljaar 2019-2020?
  2. Werkt de school met inschrijven of met aanmelden en inschrijven?

De capaciteit van een school

Dit is het maximum aantal leerlingen dat de school kan inschrijven. Bij dit cijfer wordt geen rekening gehouden met eventuele zittenblijvers, broers of zussen van bestaande leerlingen en kinderen van personeelsleden. Het schoolbestuur moet de capaciteit vόόr de start van de inschrijvingsperiode bekend maken. Het cijfer geeft je een indicatie van de plaatsen maar is nog geen correcte weergave van het juiste aantal leerlingen dat volgend schooljaar kan beginnen in de school. Hiervoor heb je het aantal vrije plaatsen nodig.

Het aantal vrije plaatsen in een school

Hiermee bedoelen we de capaciteit – (aantal geschatte zittenblijvers + aantal broers of zussen  + aantal kinderen van personeelsleden)

Bijvoorbeeld:

Capaciteit = 85 leerlingen
Zittenblijvers = 3 leerlingen
Broers en zussen = 12
Kinderen van personeelsleden = 2

Vrije plaatsen = 85 – (3 + 12 + 2) = 68

De school is verplicht het aantal vrije plaatsen op een vast aantal momenten te communiceren:

  • Voor de start van de inschrijvingen
  • Na de verwerking van de voorrangsgroepen

Wanneer het tijd is om jouw kind in te schrijven, ken je het aantal vrije plaatsen in de school van jouw voorkeur. Scholen moeten communiceren op deze momenten, maar een school kan er natuurlijk ook voor kiezen om de vrije plaatsen op regelmatige basis te communiceren.

De school werkt met onmiddellijk inschrijven.

Inschrijven betekent dat je persoonlijk langsgaat om je kind in te schrijven. Je ondertekent het pedagogisch project en het schoolreglement. Dit kan ten vroegste op 1 maart 2019. Check de correcte datum bij de school. Het tijdstip waarop je jouw kind inschrijft is belangrijk. Hoe eerder je komt, hoe groter de kans dat je je kind kan inschrijven en op de school kan starten in het volgende schooljaar. Dit is vooral belangrijk als er meer kinderen zijn die zich willen inschrijven, dan vrije plaatsen. In dat geval is er geen plaats voor wie zich het laatst inschrijft.

De school werkt met aanmelden en inschrijven.

De school wil iedereen dezelfde kansen geven om een plaats te krijgen. Daarom moet je eerst je kind aanmelden. Dit gebeurt via een digitaal systeem. Check bij de school van je keuze binnen welke periode je aanmelding dient te gebeuren. Je krijgt een bevestiging dat je je kind hebt aangemeld.

Na die periode gaat de school de leerlingen die zich hebben aangemeld rangschikken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal criteria (afstand, toeval, schoolvoorkeur …). 
Opgelet! Bij sommige secundaire scholen is het tijdstip van aanmelden belangrijk. Toets dit zeker af bij de school. 

Na de aanmeldingsperiode zijn volgende resultaten mogelijk:

  • Is je kind gunstig gerangschikt dan krijg je een ticket. Dit ticket heb je nodig om jouw kind in te schrijven.
  • Is je kind ongunstig gerangschikt, dan krijg je geen ticket. Je kind komt op een wachtlijst voor inschrijven terecht. Je ontvangt ook een ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’. Op dit document wordt vermeld welke plaats jouw kind in de wachtrij heeft. Bewaar dit zorgvuldig. Als er toch nog een plaats vrijkomt op de school van eerste keuze dan neemt de school contact met je op. Je kan je kind dan toch nog inschrijven, zelfs als het ondertussen al op een andere school is ingeschreven. Let wel: de laatste inschrijving maakt de eerste ongedaan.

Na de aanmeldingsperiode volgt dan een inschrijvingsperiode. Check de juiste periode met de school. Tijdens de inschrijvingsperiode ga je met je ticket naar de school om je kind in te schrijven. Het tijdstip waarop je inschrijft is niet belangrijk. Het moet wel binnen de inschrijvingsperiode gebeuren.

 

Beslis je jouw kind toch niet in te schrijven binnen de inschrijvingsperiode dan verlies je je kans op inschrijven en komt de plaats vrij voor een ander kind op de wachtlijst.

De LOP’s van Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven werken altijd met aanmelden om iedereen dezelfde kansen te geven om een plaats te krijgen. Daarom moet je eerst je kind aanmelden. Dit gebeurt via een digitaal systeem. Alle mogelijke informatie over aanmelden en inschrijven in deze steden vind je op  de website 

Kan ik mijn kind aanmelden in meerdere scholen?

Dit kan zeker en is soms ook aan te raden. Werkt de eerste school van jouw keuze met aanmelden, dan kan het nuttig zijn om je bij meerdere scholen aan te melden om je kansen te verhogen. Je kan je ook bij een school inschrijven maar later toch nog gebruik maken van een gunstige rangschikking bij een aanmeldende school.

Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing?

Voor bemiddeling kan je als ouder terecht bij het LOP (voor scholen binnen een LOP-gebied) of de provinciale bemiddelingscel (voor scholen buiten een LOP-gebied). De contactgegevens van het LOP of de provinciale bemiddelingscel in jouw buurt, vind je terug op de ‘mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’.

Met klachten neem je best contact op met de Commissie inzake leerlingenrechten: http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator