Basisschool Beukenbos start met een werkgroep 'Ouders en Juffen'


In Basisschool Beukenbos in Buizingen werd vanuit de school een werkgroep ‘ouders en juffen van beukenbos’ opgericht. De werkgroep verving de oudervereniging en ouders en leerkrachten plannen samen de activiteiten en initiatieven. De oprichting van de werkgroep zorgde voor een stijging in het aantal leden én helpers, een nieuwe invulling van de kerstmarkt en een betere band tussen ouders en school in het algemeen.


Context van de school

Basisschool Beukenbos is een buurtschool in Buizingen met een gemengd publiek en een 300 tal leerlingen, vlakbij een bos. De oudervereniging hielp er vooral mee op verschillende activiteiten en organiseerde zelf ook één grote activiteit: het carnavalsfeest.

Aanpak

De oudervereniging van de school kon op steeds minder geëngageerde ouders rekenen. De ouders die zich nog inzetten dreigden af te haken omdat alle last op hun schouders viel. Op de vergaderingen van de oudervereniging waren wel leerkrachten aanwezig, maar deze luisterden eerder en gaven input wanneer gevraagd. Het schoolteam merkte wel dat de ouderparticipatie afnam en enkele leerkrachten sloegen de handen in elkaar om een werkgroep op te richten samen met de ouders. De school had voor de leerkrachten al verschillende werkgroepen en dit systeem werkte goed. Daarom besloten leerkrachten dit ook voor de ouderparticipatie zo toe te passen.

De werkgroep bestaat uit een kerngroep van een 15-tal ouders en een 40-tal ouders die zich als ‘helpers’ opgaven.

De samenwerking tussen ouders en leerkrachten zorgde voor verschillende voordelen. Ten eerste zorgde het voor een nieuwe dynamiek voor het werven van leden: tijdens de infoavond waren het een ouder en de leerkracht samen die ouders uitnodigden om mee te doen. Dit had als voordeel dat ouders al een bekend gezicht (dat van de leerkracht) op deze werkgroep konden kleven.

Een tweede voordeel is dat ouders en leerkrachten in de werkgroep bewust worden van elkaars beleving en standpunten. Leerkrachten kunnen voor sommige activiteiten beter inschatten hoe bijvoorbeeld reclame kan gemaakt worden bij leerlingen (kleuters vs. zesde leerjaar). Ouders gaven aan dat de kerstmarkt te weinig te bieden had om lang te blijven, waarop de activiteit kindvriendelijker werd gemaakt met een winterwonderland.

Over het algemeen zijn ouders en schoolteam dichter naar elkaar toegegroeid. Leerkrachten vragen sneller de hulp van ouders, ouders durven sneller de stap zetten.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Start met een groep van ouders en leerkrachten die er zin in hebben en met elkaar een goede klik hebben.

  • Probeer niet te veel in één keer te doen. Kies een paar activiteiten waar je makkelijk zaken kan starten, bijvoorbeeld door op één stuk in te zetten, niet meteen het geheel. Anders raakt de groep misschien uitgeblust. Geef het tijd en ruimte om te groeien.

  • Evalueer hoe je bezig bent. Wij voorzien aan het einde van het schooljaar een evaluatiemoment met de kerngroep en alle ouders die kwamen helpen. Zo zoeken we naar verbeterpunten en sterke punten.

  • Zorg voor een positieve sfeer. Uiteindelijk wil je hetzelfde: zorgen dat kinderen graag en goed naar school gaan.