Basisschool De Blokkendoos in Aartselaar organiseert koffiemomenten voor ouders


Maandelijks vindt er in de refter van de school een koffiemoment plaats met de ouders van  de  leerlingen. Het koffiemoment wordt georganiseerd op donderdagmorgen om half 9. Tijdens het koffiemoment worden ook soms belangrijke thema’s toegelicht aan de ouders.


Context van de school

BS De Blokkendoos is gelegen in Aartselaar (provincie Antwerpen). De school heeft 410 leerlingen. De school heeft een vriendenkring, oudercomité en schoolraad.

Aanpak

Initiatiefnemer van het project was de directie in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst (PBD). Deze informele momenten worden georganiseerd om een klare communicatie te bevorderen, om school en ouders op eenzelfde golflengte af te stemmen en om de samenwerking te verbeteren. Ouders worden op de hoogte gebracht van de belangrijkste gebeurtenissen in de komende maand dit zowel op school- als klasniveau. Aanwezige ouders kunnen zelf (soms zelfs heel praktische en bruikbare) voorstellen doen die dan met het team kunnen worden besproken en al dan niet worden uitgewerkt.  Meer ouders, die anders aan de schoolpoort blijven hangen, raken structureel betrokken.

Er zijn telkens zo’n 25 à 30 ouders aanwezig: een gezonde mix van mama’s en papa’s. Zowel ouders van de kleuterschool als van de lagere school zijn vertegenwoordigd. Ouders stellen dit initiatief zeer op prijs. 

Tips voor wie aan de slag wil

  • Snij zelf niet te veel thema’s aan maar laat ouders maar komen met hun verwachtingen en verzuchtingen

  • Stel je verwachtingen niet te hoog, zoiets moet groeien

  • Bereid je eigen inbreng goed voor

  • Wees eerlijk, zorg voor een open sfeer

  • Verduidelijk de “school”taal – leg uit

Contactgegevens