Regionaal OuderNetwerk

Wat doe je in een regionaal oudernetwerk? 

  • Ervaringen uitwisselen met andere ouderwerkingen 
  • Inspiratie en achtergrondinformatie krijgen
  • Nadenken over originele ideeën  

RONHet zijn de voornaamste ingrediënten van een avond ‘Regionaal oudernetwerk’. Het Regionaal Oudernetwerk is een initiatief van GO! ouders voor ouderwerkingen uit een bepaalde regio. In een gastschool gaat GO! ouders een avond samen met de ouderwerkingen aan de slag rond een vooraf bepaald thema.

Wil je weten wanneer er een regionaal oudernetwerk doorgaat in jouw regio? Of ben je met je ouderwerking geïnteresseerd om zelf een regionaal oudernetwerk bij te wonen of te organiseren? Contacteer Veerle.Vyverman@g-o.be voor informatie.