BroeBELschool hervormt het infomoment voor ouders


De BroeBELschool organiseert zijn infomoment op het einde van de grote vakantie. Zo krijgen de ouders al antwoord op hun vragen voordat het schooljaar begint en de kinderen maar ook de ouders zien elkaar al eens weer voor 1 september. Héél wat vragen worden dus vooraf beantwoord en het neemt op die manier ook wat druk weg van ‘de stress van 1 september’ zowel bij ouders als bij kinderen.


Context van de school

De BroeBELschool is opgestart in 2014 in Oudenaarde. Ze legt de nadruk op de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind en stelt het leren d.m.v. ervaring centraal. Dé BroeBELschool verwijst ook naar Marc De Bel, de jeugdauteur die zijn pedagogische visie met de school heeft gedeeld als inspirator en samen met de school gestalte heeft gegeven.

Aanpak

Vorig jaar hebben ze in de BroeBELschool de infoavond eens onder de loep genomen en een aantal zaken aangepast. Vroeger deden ze de infoavond als het schooljaar al gestart was. Maar er waren altijd nogal wat ouders die zich de eerste dagen wat onwennig voelden omdat ze niet goed wisten wat en hoe, ze hadden allerlei vragen waarop ze niet direct antwoord kregen of ze kochten bv. materiaal dat niet nodig bleek te zijn. Daarom besloot men om het infomoment vroeger te organiseren, namelijk op het einde van de grote vakantie.

Ze gebruiken voor de aankondiging een leuke en laagdrempelige uitnodiging (zie bijlage) en voorzien kinderopvang. 

Tijdens het infomoment heeft de schoolcoördinator eerst een welkomswoordje gedaan. Met een muziekje trok ze de aandacht zodat ze informeel maar efficiënt aan het infomoment konden beginnen. Hierna volgde het eigenlijke infomoment in de klassen. 

De ouders kregen informatie over de klaswerking, de afspraken en gewoontes... Het is tegelijk een belangrijk moment waarop leerkracht en ouders elkaar beter kunnen leren kennen. De leerkrachten hadden ook een samenvatting gemaakt van alles wat gezegd werd voor die ouders die niet of slechts gedeeltelijk aanwezig konden zijn op het infomoment.

Na het klassikale infomoment werd informeel afgesloten met een drankje en opnieuw wat muziek. Ook dit was een heel belangrijk onderdeel van de infoavond, dat informele contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Het is een heel goede gelegenheid om je als directie of leerkracht onder de ouders te mengen, zo kan je de drempel laag houden.  

De ouders gaven achteraf aan dat ze het informatief vonden en dat de sfeer heel goed was. Het schoolteam was heel tevreden over de opkomst. Terwijl er vroeger per klas maar enkele ouders naar het infomoment kwamen, was nu het overgrote deel van de ouders aanwezig!

Tips voor wie aan de slag wil

  • zorg dat je de ouders tijdig uitnodigt als het infomoment doorgaat in de vakantie. Kondig het bijvoorbeeld al aan bij het schoolfeest en het laatste oudercontact van het schooljaar.

  • vertel ouders dat je het belangrijk vindt dat ze aanwezig zijn en dat ze zullen informatie krijgen en kunnen vragen stellen en informatie geven.

  • ken je ouders van de school! Onze ouders zijn vragende partij voor dergelijke infomomenten met een informeel kantje eraan. Andere scholen hebben een andere schoolcultuur en bijhorend ouderpubliek met misschien andere noden. Het is gewoon goed luisteren, observeren en afstemmen van vraag en antwoord.

  • en de belangrijkste tip: werk het hele jaar door aan een goed contact met de ouders!