BS Het Open Groene in Marke organiseert een koffiemoment voor ouders


De school organiseert één keer per maand een koffiemoment. Het koffiemoment gaat door op vrijdagochtend van 8 tot 9 uur in een lokaal dicht bij de schoolpoort. In het lokaal wordt er koffie, thee en frisdrank aangeboden aan ouders door twee leerkrachten. Die zijn op dat moment even vrijgesteld van lesgeven, waardoor ze hun volle aandacht op de ouders kunenn richten.


Context van de school

Basisschool het Open Groene in Marke is een landelijke school en heeft een oudercomité, maar de school wil ervoor zorgen dat ook ouders die niet daarin zitten eens langs komen en de kans krijgen om bij de school betrokken te zijn.

Aanpak

Voordien hadden ze geprobeerd om ouders die weinig langskwamen of een vreemde taal spreken uit te nodigen voor een specifieke praatgroep, maar dit had geen succes. Met dit oudercafé nodigen ze alle ouders uit en dit was een formule waar de moeilijk te bereiken ouders wel op ingingen. 

Tijdens ons bezoek zien we hoe een aantal nieuwe ouders meer info vraagt over de school. Daarnaast komen er ook ‘habituees’ langs die maar tien minuutjes blijven voor een korte koffie. Ook de directeur is aanwezig tijdens het oudercafé. Tijdens het oudercafé heerst een gezellige en ongedwongen sfeer. Er wordt onder andere over de stadsklassen van het vijf en zesde leerjaar gepraat, maar het hoeft lang niet altijd over de school te gaan.

Intussen is het koffiemoment iets geworden waarvan ouders zelf al vragen wanneer het de volgende keer doorgaat.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Voor het bereiken van ouders die je weinig ziet op school, is het zoeken naar een recept dat past bij jouw school. Durf verschillende formules uitproberen. Ouders die weinig contact hebben of een vreemde taal spreken voelen zich niet altijd aangetrokken tot activiteiten die specifiek tot hen gericht zijn. Soms werkt het beter om een laagdrempelige activiteit voor alle ouders te organiseren, zodat ouders ook elkaar kunnen uitnodigen.