De Babbelboom

Een eenvoudige methodiek om een wederzijds gesprek met ouders te voeren.

babbelboom

Met (anderstalige) ouders een oudergesprek voeren is niet altijd evident. Een aantal Brusselse scholen ervaren dat maar al te goed en sloegen de handen ineen om een aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en laagdrempelig instrument te ontwikkelen; De Babbelboom.

 

Deze toegankelijke methodiek is zo ontwikkeld dat ze niet enkel focust op het cognitieve maar dat ze ook ruimte maakt om te praten over het kind in zijn geheel. Het gesprek is bovendien wederzijds: zowel de ouders als de leerkracht maken keuzes en krijgen een inbreng.

 

In het kader van een ESF-project rond kleuterparticipatie, werkte Kind en Gezin samen met BS De Buurt, BS De Balder en BS Nellie Melba en een aantal andere partners (waaronder GO! ouders) deze tool uit.

Je kan alle materialen: spelbord, handleiding en babbelkaartjes hier downloaden of vraag een speldoos aan via iris.van.schoorisse@g-o.be 

pdf bestandAMIF_boom_DEF.pdf (690 kB)

pdf bestandBabbelboom handleiding.pdf (627 kB)

pdf bestandAMIF_kaartjes_definitieve versie.pdf (41 kB)

 
Contactpersoon
Timothy Van Raemdonck
Coördinator