De capaciteit van een school

Dit is het maximum aantal leerlingen dat de school kan inschrijven. Bij dit cijfer wordt geen rekening gehouden met eventuele zittenblijvers, broers of zussen van bestaande leerlingen en kinderen van personeelsleden. Het schoolbestuur moet de capaciteit vόόr de start van de inschrijvingsperiode bekend maken. Het cijfer geeft je een indicatie van de plaatsen maar is nog geen correcte weergave van het juiste aantal leerlingen dat volgend schooljaar kan beginnen in de school.Hiervoor heb je het aantal vrije plaatsen nodig.

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80