De hoge lat: faalangst en prestatieangst omzetten in positieve energie

Korte inhoud

Faalangst en prestatieangst zijn jammer genoeg iets van alle leeftijden. Reeds in de peuter en kleuterjaren kan de aanzet gegeven worden. Maar ook latere ervaringen, kunnen hiervan oorzaak zijn. Aan ons om hierop te anticiperen of onze kinderen en jongeren zo snel mogelijk weer vlot te krijgen. Zo zullen ze weer in zichzelf geloven en kunnen ze vol vertrouwen aan hun toekomst bouwen.

In deze workshop onderzoeken we aan de hand van heel wat casussen en didactisch materiaal volgende items:

  • Faalangst of prestatieangst? Hoe deze angsten herkennen?
  • Perfectionisme en faalangst
  • Uitstelgedrag en assertiviteit
  • Faalangst en leer – en ontwikkelingsstoornissen, leerproblemen, fixed en growth mindset
  • Hoe kan je hulp bieden bij kinderen/jongeren met faalangst? Hoe faalangst voorkomen?

De vorming duurt minimaal 2u.

Doelgroep Kostprijs Spreker Praktisch
Ouders

€165 €/uur + verplaatsingsonkosten (0,57 €/km)

Scholen in groot Leuven kunnen genieten van een korting.

Marleen Jans

Voorzie een beamer met aansluiting voor een laptop, scherm, luidsprekers en internetaansluiting.

Voorzie een flipchart of een white board.

Regio

De lesgeefster beperkt zich liefst tot gebieden ten oosten van Brussel tot Sint-truiden. 

Aanvragen

Minstens 3 maanden op voorhand.