De ouders van Leefschool De Vlieger organiseerden een winterwandeling


Leefschool de Vlieger organiseerde gedurende de kerstvakantie een winterwandeling voor jong en oud in Oostende. Iedereen van de school kon zich inschrijven om zijn of haar gevelraam of stoep in te richten en tentoon te stellen gedurende de kerstvakantie. Iedere deelnemer was volledig vrij betreffende de inrichting van het gevelraam of de stoep.


Context van de school

Leefschool De Vlieger is een basisschool en situeert zich in het centrum van Oostende, op wandelafstand van de zee. Op de leefschool vormt ontmoeting tussen ouders, leerkrachten en leerlingen een centraal punt. Enkele jaren geleden werd de werkgroep ‘evenementen’ opgericht. Binnen deze werkgroep bundelen ouders en leerkrachten hun krachten om plekken en momenten te creëren voor ontmoeting, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Aanpak

In het begin van ieder schooljaar komen steeds alle ouders vanuit de werkgroep ‘evenementen’ samen. Tijdens die eerste bijeenkomst wordt naar gewoonte altijd een jaarplanning opgemaakt voor de evenementen van het komende schooljaar. Door de strikte coronamaatregelen was de werkgroep genoodzaakt om activiteiten volledig coronaproof te organiseren.

Voor de winterwandeling werd er inspiratie vanuit het concept van de berenwandeling. De berenwandeling was over heel Vlaanderen tijdens de eerste lockdown heel populair. Mensen plaatsten tijdens corona een beertje achter hun raam waardoor kinderen op berenzoektocht konden gaan in hun eigen buurt. De werkgroep nam dit bestaande idee als basis en gaf hier een eigen creatieve invulling aan, wat resulteerde in de winterwandeling van Leefschool De Vlieger.

Maar liefst 100 gezinnen waren bereid om hun gevelraam of stoep te voorzien van een leuke opdracht voor de deelnemers van de winterwandeling. De inrichting kon gaan van een raadsel, een zoekplaat, een winterverhaal dat moest worden aangevuld, een lichtspektakel, zelfgetekende verhalen tot een kerstboom waar iedereen een warme boodschap kon aanhangen… De winterwandeling was gericht op een breed publiek: ouders, kinderen, leerkrachten, het zorgteam, onderhoudspersoneel, vrijwilligers van de school en grootouders konden allemaal deelnemen.

Voor de kerstvakantie kregen alle kinderen van de school een stadsplan mee. Op dat stadsplan stonden alle deelnemende gezinnen en bijhorende adressen vermeld. Gezinnen die hun gevelraam of stoep tentoon stelden en op dat moment thuis waren konden een babbeltje slaan met de deelnemers van de wandeling . Hierdoor leerden mensen het gezin achter de gevel (beter) kennen en was er een grote verbondenheid onder elkaar. Via een #vliegerwinterwandeling konden mensen achteraf hun ervaringen en foto’s delen op sociale media. Deze hashtag leefde enorm onder de ouders en de kinderen van de school.

De reacties van ouders, schoolpersoneel en kinderen waren heel positief. Door de corona-situatie waren de mensen heel tevreden dat er iets gebeurde en ze iets konden doen. Het gaf hen ook de mogelijkheid om een bepaalde wijk van Oostende te ontdekken waar ze anders nooit zouden komen. 

Tips voor wie aan de slag wil

  • Communiceer duidelijk en laagdrempelig naar de ouders toe. Zodanig dat je zoveel mogelijk ouders kan bereiken, ook ouders die de taal niet altijd machtig zijn.
  • Maak gebruik van diverse communicatiekanalen: een berichtje op de schoolwebsite, de nieuwsbrief, via de facebookpagina van de school, het meegeven van een briefje aan de kinderen,…
  • Stel niet teveel voorwaarden. Hou voldoende ruimte open voor ieder creatieve ideeën.
  • Geef de meerwaarde van een initiatief duidelijk mee. Zeg bijvoorbeeld dat je met het initiatief de betrokkenheid onder elkaar wil vergroten.