Europaschool Genk werkt samen met lokale partners om ouders te versterken

Concrete realisatie

Europaschool Genk werkt samen met verschillende lokale organisaties om ouders te versterken in hun rol bij opvoeding en onderwijs.  

Een eerste partner is het Centrum Basiseducatie LiMiNo waarmee de school twee trajecten lopen heeft.

Tijdens taallokaal gaat een ervaren NT2 lesgeefster aan de slag met de communicatie van de school bijvoorbeeld de agenda, hoe een inschrijfstrook invullen, leren vragen stellen aan de leerkracht, een interview met de directeur … De ouders worden getraind op specifieke vaardigheden die nodig zijn in de interactie met de school. 

Gezinsleren focust op de interactie tussen ouder en kind. Ouders krijgen eerst 2 uurtjes theorie en gaan nadien een uurtje met hun kleuter aan de slag.  

De opvoedingswinkel en Kind & Taal vzw verzorgen samen Instapje + waar ouders meegenomen worden in de thema’s die in de lessen van hun kind aan bod komen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld knutselmateriaal mee naar huis waar ze samen met hun kind kunnen oefenen op wat later ook in de les aan bod zal komen.

Samen met het Huis van het Kind worden de moedergroepen verzorgd. Maar sinds deze niet meer plaatsvinden op school is de interesse sterk afgenomen.

Geschiedenis en verloop

De school ging in zee verschillende partners omdat ze een zekere noodzaak aanvoelden. Ouderbetrokkenheid binnen een open school heeft steeds op de eerste plaats gestaan, maar de taalbarrière werd te groot om de vooropgestelde doelen te halen. In het kader van brede school was het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden dan ook een eerste logische stap.

Taallokaal wordt nu al verschillende jaren tweejaarlijks georganiseerd op school. Dit aanbod ontstond zowel op vraag van de school als van de ouders. De ouders wilden graag taallessen volgen, maar het centrum is niet altijd gemakkelijk te bereiken en ook de gemengde groepen (aanwezigheid van mannen) vormden vaak een drempel. Daarnaast vond de school het belangrijk een partner te zoeken met voldoende expertise naar deze doelgroep.

Op voorstel van het Centrum Basiseducatie startten ze een drietal jaar geleden ook met een gezinsleren. Tien voormiddagen komen de mama’s met een kind in de derde kleuterklas naar school om aan de slag te gaan rond opvoedingsondersteuning. In het laatste deel van de les komen de kleuters erbij zodat de mama’s de theorie meteen in praktijk kunnen omzetten.

Instapje + bouwt verder op Instapje, een voorschools traject. Veel ouders van de school maakten dus al kennis met deze methode via de kinderopvang.

Evaluatie

De ouders evalueren het aanbod positief. Toen taallokaal een jaar niet kon plaatsvinden, kwamen de ouders zelf vragen naar de lessen en waarom er dit jaar geen aanbod was. Ouders geven aan te appreciëren dat de lessen plaatsvinden op school. Dit levert voordelen op naar verplaatsingen toe, maar ook dat de school snel gekend terrein wordt. Ouders vinden het gemakkelijker de stap naar school te zetten voor andere vragen, problemen, … . Een evolutie die ook de school opmerkt. Ouders komen nu bijvoorbeeld veel sneller hulp vragen bij het invullen van de formulieren voor studietoelage, stellen sneller vragen aan de leerkrachten, … De school ondervindt ook dat alle projecten een betere interactie tussen ouder en kind teweeg brengen. Ouders die de lessen niet volgen gebruiken taal bijna enkel om het gedrag van hun kind te corrigeren. Dit terwijl je met taal ook net je kind kan boeien. Er wordt ook veel aandacht geschonken aan het versterken en  gebruiken van de thuistaal.

Nu de lessen al enkele jaren georganiseerd worden, is het belangrijk niet vast te roesten in een bepaald patroon. Zo kan een doorschuifsysteem van lesgevers misschien een frisse wind brengen in de lessen.   

Opvolging

Voor de school is dit een absolute win-winsituatie. Doordat de projecten al verschillende jaren vlot lopen, komen de meeste ouders spontaan af op het aanbod. Ook de jarenlange samenwerking met CBE maakt dat de organisatie vrij vlot verloopt. Een minimale inspanning met een grote winst.

Contactgegevens

Europaschool Genk 
Keinkesstraat 19
3600 Genk

089/ 35 53 35

Directeur Hubert Crals : directie@europaschool.telenet.be