Examenstress: hoe als ouderwerking een steentje bijdragen?

  • 24 november 2014

Nogal wat ouders worstelen thuis met de examens en examenstress van hun kinderen. Het is een thema dat in elk gezin leeft, ideaal dus om als ouderwerking hierop in te spelen! We sommen een paar ideeën op over hoe je als ouderwerking aan de slag kan rond examens en examenstress.

  • Organiseer een uitwisselingsmoment voor ouders vanuit de ouderwerking rond examens/examenstress.
  • Het examenrooster wordt op de schoolraad besproken. Spreek de ouders in de schoolraad aan om jullie feedback vanuit de ouderraad door te geven.
  • Iemand met kwaliteiten rond grafische vormgeving in de groep? Maak een voorbeeld van een examenplanning  in mooie lay-out met enkele tips voor ouders erbij.
  • Start een ludieke actie vanuit de ouderraad/ouderwerking om de leerlingen aan te moedigen. Hang bv. posters met examentips op in de school. Metwww.recitethis.com krijgen de tips direct een mooie lay-out. 
  • Nodig alle ouders uit voor een infoavond  rond examenstress. Interessante sprekers kan je boeken via GO! ouders
  • Voorzie op het einde van de examens een kleine bedanking voor ‘de ouders’, omdat dit ook voor hen een moeilijke tijd is
  • Verstuur tijdens de examens vanuit de ouderwerking via e-mail dagelijks 1 tip naar de ouders  hoe je als ouder je kinderen kan ondersteunen tijdens de examens

Lees ook: