GO!KTA Gito Groenkouter organiseert een infomarkt voor ouders


GO! KTA Gito Groenkouter organiseert voor de ouders van de eerstejaars een infomarkt in september. Elke leerkracht/vakgroep stelt er op een laagdrempelige, begrijpelijke, visuele manier zijn vak voor. Daarnaast zijn er ook standjes over Smartschool, de leerlingenbegeleiding...


Context van de school

GO! KTA-GITO Groenkouter is een school gelegen aan de groene rand van de Stad Gent.  Het overgrote deel van de leerlingen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. In de meeste gevallen heeft de moeder geen diploma hoger secundair onderwijs. De school heeft een multicultureel publiek: er zijn 28 verschillende nationaliteiten.

Aanpak

Op 1 september organiseert de school voor de ouders van de eerstejaars een kort ontvangstmoment met koffie en een kleine rondleiding. Het echt informeren van ouders gebeurt via de infomarkt later in september. De infomarkt is een laagdrempelige manier om ouders te informeren over de vakken en hen te laten kennismaken met de leerkrachten. De leerkrachten brengen op een creatieve en visuele manier hun vak in beeld, zodat ook anderstalige ouders zich er iets kunnen bij voorstellen. Daarnaast zijn er ook infostandjes rond Smartschool, de leerlingenbegeleiding enz. Om het nog laagdrempeliger te maken, is er bij elk standje ook iets lekkers te vinden om te knabbelen.

Vroeger werden de infomomenten plenair georganiseerd, maar het was voor veel ouders niet evident om dan vragen te stellen in grote groep. Nu de leerkrachten volgens een marktprincipe hun eigen vak voorstellen en ouders vrij rondlopen, wordt het veel eenvoudiger om leerkrachten aan te spreken. Het informele karakter van de infomarkt is een belangrijk voordeel.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Ouders opbellen en hen persoonlijk uitnodigen verlaagt de drempel. Dit is iets wat de school consequent doet, ook bij oudercontacten of andere gelegenheden waarbij de school ouders wenst te betrekken.

  • Zorg ervoor dat er een informele sfeer wordt gecreëerd door een klein hapje en een drankje aan te bieden.

  • Leerlingen mee inschakelen om ouders rond te leiden en uitleg te geven, verhoogt de kans dat ouders ook effectief komen en dat ze zich op hun gemak voelen.

  • Vraag de leerkrachten om hun standje zo visueel mogelijk te maken zodat ook anderstalige ouders er iets aan hebben.