Huiswerk

Huiswerk leeft! Geen enkel ander schools aspect heeft zoveel impact op het gezinsleven als de taken die mee naar huis worden gehuiswerkbracht.

GO! ouders organiseerde een bevraging over huiswerk in het voorjaar van 2016. Het aantal ouders dat de bevraging invulde was erg groot: bijna 1000 ouders lieten hun stem horen over de mate waarin ze huiswerk zinvol vinden, wat ze vinden van de hoeveelheid huiswerk, welke rol zij als ouders opnemen, wat de school van hen verwacht en wat de school nog meer zou kunnen doen ter ondersteuning. Het volledige rapport kan je hier nalezen. 

De resultaten van de bevraging nakijken in één oogopslag? Dat kan hier

Uit de bevraging komt duidelijk naar voor dat ouders op drempels stoten bij huiswerk. GO! ouders geeft in haar standpunt enkele punten mee om over na te denken.

Contactpersoon
Veerle Vyverman
Pedagogisch medewerker
02 790 92 31
0487 33 21 22