Unescoschool Hamme laat ouders hun cultuur voorstellen

Concrete realisatie 

2 weken lang ontving de klas van de kleutertjes (2e en 3e kleuterklas) elke dag een ouder die iets vertelde of toonde rond zijn of haar land van oorsprong.

Context van de school

Unesco is een wereldwijde organisatie die staat voor hoogwaardig onderwijs en solidariteit als bijdrage aan de vrede. Scholen uit alle delen van de wereld nemen deel aan het Unesco-scholennetwerk. Op een Unesco-school leren jongeren dat ze zelf een groot aandeel hebben in positieve veranderingen. Ze kunnen bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

Unescoschool Sterrenbos biedt:

Onderwijsprojecten over vier thema’s: vrede/mensenrechten, burgerschap, intercultureel onderwijs, duurzaamheid. Die worden gekoppeld aan speciale dagen/jaren van Unesco en van de Verenigde Naties.

Contacten met leraren en leerlingen van andere Unesco-scholen, in en buiten België, waarbij andere culturen volop aandacht krijgen. Deelname aan een wereldwijd netwerk van Unesco-scholen met mogelijkheden voor onderlinge contacten, waarbij ‘leren van elkaar’ het uitgangspunt is.

Een schoolklimaat waarin leerlingen en leerkrachten met een verschillende achtergrond harmonieus kunnen samenwerken.

Een richtsnoer voor tal van activiteiten binnen en buiten de lessen, gebaseerd op de uitgangspunten van unesco.

Aansprekend onderwijs, aansluitend op wat zich afspeelt binnen de lokale gemeenschap, het eigen land en de wereld. De principes hierbij zijn ‘learning to know’, ‘learning to do, ‘learning to be’ en ‘learning to live together’.

Geschiedenis en verloop 

Het idee is ontstaan vanuit de vaststelling dat de kinderen van 4 à 5 jaar echt interesse krijgen in andere talen en culturen. De school was vorig schooljaar ook betrokken bij het Comenius-project, dus die interesse was al stilaan gegroeid.

De leerkracht heeft de ouders persoonlijk aangesproken om hen uit te nodigen. Ze gaf ideeën voor wie niet direct wist wat hij/zij kon doen rond zijn/haar land van herkomst, ze regelde alles praktisch en zorgde voor creatieve oplossingen (bv. een georganiseerd skype-moment met een familielid in een ander land) om het geheel boeiend en gevarieerd te maken. Ze hielp ouders bij eventuele drempelvrees door duidelijk aan te geven dat zij kan vertalen als de taal niet evident is.

Ook de kinderen namen een rol op in het sensibiliseren van de ouders. Doordat zij goed op de hoogte waren van wat er ging gebeuren, nodigden ze de ouders ook mee uit om deel te nemen. Die ouders die op voorhand nog niet hadden doorgegeven dat ze zouden meedoen, werden hiertoe gestimuleerd door hun kinderen gedurende de 2 weken dat het project liep. Zo deden er uiteindelijk een pak meer ouders mee dan dat er aanvankelijk ouders hadden ingetekend.

Evaluatie

De activiteit was succesvol. De kinderen vonden het heel leuk, de activiteit sluit dicht aan bij hun eigen leefwereld door het contact met de ouders, fotomateriaal waar ze zelf opstaan enz.

Het contact met de ouders is nog beter geworden sinds de activiteit. Ouders hebben nu nog meer het gevoel dat ze welkom zijn op school en in de klas en dat ze hier zelf ook iets kunnen aan bijdragen. De taal blijft soms een barrière maar de ouders weten dat dit geen probleem is voor de school en leerkracht.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

spreek ouders persoonlijk aan om hen uit te nodigen

geef ouders inspiratie en voorbeeldjes van wat ze kunnen doen tijdens de activiteit

spreek goed af op voorhand en wissel gsm-nummers uit om de laatste afspraken te kunnen maken

bereid de kinderen ook voor en zeg hen de dag op voorhand welke ouder de volgende dag gaat komen.

Contactgegevens

   BS Unescoschool Sterrenbos

   Zouavenstraat

   9220 Hamme

   052/49.97.20 en 052/ 49.99.75

bs.hamme@g-o.be

http://www.sterrenbos-hamme.be/site