Euroschool Mozaïek uit Houthalen-Helchteren werkt met ouders en leerlingen rond taal

Concrete realisatie

De school organiseert taalprojecten in de kindertuin en huiswerkklassen in het lager onderwijs , ( 1 maal per week in het 1ste leerjaar en 3 maal per jaar voor de toetsen in de andere leerjaren ) De school organiseert ook 2 voormiddagen per week Nederlandse taallessen voor mama’s.

A)    Huiswerk/toetsen-begeleiding: Zie actiefiches bij de Bijlagen onderaan 

De huiswerkbegeleiding wordt in de namiddag tijdens de schooluren georganiseerd en dit omdat de meeste van de ouders s’avonds thuis willen zijn voor de rest van hun gezin.

Werking:

De ouders overlopen samen met de leerkracht en hun kinderen de agenda’s of het examenrooster en de leerkracht helpt de ouders om hun kind te begeleiden in het huiswerk maken of toetsen leren.

B)     Nederlandse taallessen voor mama’s

In samenwerking met basiseducatie op vraag van de directie en mama’s.

Werking:

Er komt een leerkracht van basiseducatie 2 x per week een halve dag lesgeven aan de mama’s. Dit is gratis en het gaat hier louter om schoolse taal: briefjes die ze meekrijgen uitleggen/agenda’s uitleggen/schoolreglement enz…

C)     De “Wathoe-methode” = Leren-leren! In samenwerking met schoolopbouwwerk HouthalenCLB ( Wathoe-methode+ huiswerkbegeleiding)

D)    Taalprojecten in 2de en 3de kindertuin: Zie actiefiches bij de bijlagen onderaan.

Context van de school

Euroschool De Mozaiek is gelegen in Houthalen-Helchteren. De school heeft 140 leerlingen. Het percentage GOK-leerlingen op de school bedraagt 96 % . 99% van de leerlingen zijn allochtone leerlingen. Er zijn taalmoeilijkheden waardoor er voor de leerlingen al van bij het begin een taalachterstand is. Hiervoor worden allerlei “Taalprojecten” ondernomen. De school is gelegen in een gemeente, midden in een wijk met veel criminaliteit. De ouders zijn vaak laaggeschoold waardoor er ook veel werkloosheid en armoede is. Daardoor is het welbevinden van de leerlingen dikwijls laag, wat de school probeert op te lossen door allerlei beloningssystemen te gebruiken en door de leerlingen positief te benaderen. Er wordt weinig of niet gestraft en veel beloond en de school heeft ervaren dat dit werkt. In deze school loopt ook een kunstproject. Leerkrachten van de kunstacademie komen er enkele uren per week les geven aan de leerlingen rond een bepaald thema. Er worden prachtige kunstwerken gemaakt die op het jaarlijkse kinderfeest tentoongesteld worden in het cultureel centrum. Dit project bevordert zeer zeker ook het welbevinden van sommige leerlingen die op andere gebieden minder mee kunnen. Deze school heeft 9 klassen, 14 personeelsleden en 2 brugfiguren van het Rode Kruis (gepensioneerde leerkrachten van de school) die 2 maal een halve dag vrijwillgerswerk komen doen in de school (meestal rond taal)

Geschiedenis en verloop

De taalprojecten zijn ontstaan op basis van een nood en een behoefte.

De initiatiefnemer van dit project is de directie in samenwerking met basiseducatie en SOW.

Evaluatie

Om het project te evalueren, werd een evaluatiefiche opgemaakt die door elke leerkracht werd ingevuld. je kan een voorbeeld van deze fiche raadplegen bij de bijlagen onderaan.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Neem niet teveel hooi op je vork, zorg voor kleine stapjes, en verwacht zeker niet van in het begin te veel inzet van de ouders,… dit is een groeiproces .Na een tijdje werken projecten echt drempelverlagend en krijgen allochtone ouders meer vertrouwen in de school, de leerkrachten…
Betrek doorheen het hele proces van het project de leerlingen en ouders.

Contactgegevens

Janine Hanssen - directie

Euroschool De Mozaiek

Huidevettersstraat,3

3530 Houthalen-Helchteren
011/51.60.45