BS De Regenboog loopt mee met de ouders

Concrete realisatie         

Ouders en leerkrachten legden samen een start-to-run programma af. Een aantal leerkrachten waren ervaren en kenden het principe al en liepen al eerder. De ouders waren onervaren.

Het programma duurde vijf weken, van eind oktober tot begin december.

Op het einde werden de ouders in de kijker gezet door de school met een medaille en een kleine beker.

De school maakte het initiatief ook bekend bij de lokale pers, die het oppikte en er een artikel over schreef. De school bezorgde de ouders ook een print van dit artikel.

Context van de school

BS De Regenboog is een landelijk gelegen school.

Geschiedenis en verloop

Het idee kwam van de school uit van een aantal leerkrachten. De school is bezig met gezonde voeding en is ervan overtuigd dat dit enkel een duurzaam effect kan hebben als ook de ouders hierbij betrokken worden.

Evaluatie

De ouders die intekenden op het intiatief waren ouders die verteld dat zij hieraan anders nooit begonnen waren. Ouders en leerkrachten vonden het een surplus dat ze elkaar eens konden leren kennen in een andere context.

Opvolging

Er wordt gestart met een loopprogramma voor de kinderen op school. Naar volgend jaar toe denkt de school na over een herhaling van het intiatief voor ouders en hoe dit vorm zal krijgen.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Kleinschalig beginnen is altijd goed
  • belangrijk is, dat wie meedoet zich goed voelt en dat wie begint kan opbouwen.
  • Ook belangrijk is dat je leerkrachten hebt die er zin in hebben en die de ouders mee stimuleren.
  • Ouders geven het enthousiasme ook over op hun kinderen en op andere ouders.
  • Zorg dat het leuk en haalbaar blijft, het is niet de bedoeling dat mensen afhaken Hou er rekening mee dat sommige mensen dit nog nooit gedaan hebben en er anders niet toe komen.

Contactgegevens

Marie-Rose Van de Velde
directeur GO! basisschool De Regenboog Ertvelde
loderoos@hotmail.com
www.basisschool-de-regenboog.be