BS De Bloesem brengt ouders samen rond hun kind

School

BS De Bloesem is een basisschool met een aanbod voor types 1,2 en 8 en een Internaat. De school heeft 1 vestiging. De meeste kinderen komen met de bus, er zijn dus weinig schoolpoortcontacten.

 

Opstart

Vanuit de school ontstond het verlangen om meer rond ouderbetrokkenheid te gaan werken. De school zocht een laagdrempelige vorm waar ouders zich snel in zouden kunnen vinden en waardoor ze een band konden scheppen tussen ouders onderling en ouder en school. Het eerste doel was om ouders op school te krijgen op een andere manier dan de formele momenten. De school had de nood van ouders om ervaringen met mekaar uit te wisselen al aangevoeld en gemerkt dat ouders gemakkelijk te betrekken zijn wanneer het om hun kind gaat. Men wou daarbij ouders wel begeleiden vanuit het leerkrachtenteam maar op een zodanige manier dat de leerkrachten geen oplossingen aanreikten maar die van de ouders zelf zouden laten komen.

 

Ouderintervisie

Na overleg werd er beslist om in te stappen in de methode Ouderintervisie, daarmee beet BS De Bloesem de spits af en was ze de eerste school in het GO! onderwijs die deze methodiek inzette. De leerkrachten werden tijdens een overlegmoment kort ingewijd in de methodiek, zij en de auticoördinator begeleidden de ouders in Ouderintervisie.

Via een briefje werden de ouders geïnformeerd over de avond Ouderintervisie, de leerkrachten spraken daarnaast verschillende ouders er ook persoonlijk over aan en vroegen of ze kwamen. Naar de ouders toe wordt niet de term ouderintervisie maar de term praatcafé gebruikt, ouderintervisie is een onbekende term die misschien teveel klinkt als een professionele term.

 

De vuurdoop

De eerste avond Ouderintervisie was een succes, zowel leerkrachten als ouders reageerden erg positief. Ouders gaven aan zeker nog te willen komen, hen werd de vraag gesteld om achteraf een keuze op te geven tussen deze vorm van bijeenkomst, een lezing of een lezing met kans tot napraten en ervaringen uitwisselen achteraf en unaniem verkozen de ouders voor ervaringsuitwisseling.

 

Stand van zaken

De Bloesem zal het traject Ouderintervisie verder uittesten gedurende de rest van het schooljaar, met als frequentie éénmaal per trimester. Bij de volgende sessie worden de groepen dubbelbegeleid; een leerkracht die al eens een sessie heeft begeleid wordt gekoppeld aan een ‘onervaren’ leerkracht.

Ze zullen nadien de ervaringen van de betrokkenen evalueren om te beslissen of zij het traject verderzetten in het volgende schooljaar.

 

Contact

Wil je graag meer vernemen van de school? Neem dan contact op met auticoördinator Carine Michiels via carine.michiels@telenet.be of directie Daniëlle Degline via danielle.degline@g-o.be .