BS Heideland Zolder gaat voor een totaalaanpak van ouderbetrokkenheid

School

BS Heideland Zolder is een school met een aanbod voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar in de types 1,2,4 en autiwerking.

De meeste kinderen komen met de bus naar school, ongeveer 1/5 van de kinderen komt met de auto, dit is een trend van de laatste jaren. Het gaat om kinderen van werkende ouders die hen op weg van of naar het werk brengen of halen en gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang van het semi-internaat.

 

Ouderbetrokkenheid algemeen

BS Heideland zet bewust in op een open communicatiebeleid en verschillende vormen van ouderbetrokkenheid om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de school.

De school maakt veel werk van het onthaal van en communicatie met ouders. De eerste kennismaking met de ouders gebeurt in een gesprek dat gerust 2 à 3 uur kan duren en meestal plaatsvindt tegelijkertijd met de inschrijving in de school. Meestal zijn hierbij de directie en de orthopedagoog aanwezig.  De ouders spreken ook de klastitularis en eventueel andere personeelsleden (kiné,…). Erna krijgen de ouders een rondleiding in de school en klas en wordt er, als nodig, besproken hoe de privé- en schooltherapieën op mekaar kunnen worden afgestemd.

De school laat de klastitularissen hierin vrij maar de directie, ortho en de meeste klastitularissen geven hun gsm-nummer en mailadres door aan de ouders. Ze zijn dus altijd bereikbaar voor de ouders.

 

Communicatie

De school probeert een open communicatie met de ouders te voeren. Ze houdt er hierbij rekening mee dat ouders soms problemen kunnen hebben om de problematiek van hun kind te begrijpen. Ouders begrijpen ook niet altijd de aanpak of de manier waarop de school te werk gaat. De school is hierin open naar de ouders toe en probeert hen dit ook uit te leggen. Zo probeert de school ook linken te leggen in de aanpak op school en de aanpak thuis.

Verschillende klassen van de school hebben een besloten Facebookgroep. Eerst was er scepsis hier tegenover maar het bleek wel een band tussen de ouders en de leerkracht te scheppen.

Het huisbezoek is niet standaard maar de directie is van mening dat het dikwijls heel veel kan verklaren. Als het gebeurt is het op initiatief van de school in de grote vakantie. Doordat leerkrachten kennismaken met de ouders in de thuissituatie, weten ze veel en kunnen er soms problemen opgelost worden.

Voor extra ondersteuning contacteert de school soms ook het CLB, soms nemen ouders ook contact op met het CLB.

De ouders die de school niet bereikt, blijven meestal weg omwille van problemen met het vervoer of de taal. Voor anderstalige ouders wordt er met tolken gewerkt.

 

Er is ook gratis semi-internaat op school: op woensdag worden de kinderen opgevangen. Soms betekent deze opvang voor het gezin ook even een verademing. Boodschappen doen of de andere kinderen in het gezin naar een hobby of feestje brengen is niet altijd haalbaar of mogelijk met een zorgenkind.

 

Ouderwerking

De ouders die momenteel in de schoolraad zitten, doen het goed en dragen ook iets bij. De vorige schoolraad verliep dit minder goed, vooral omdat de ouders niet goed wisten waarvoor ze gekozen hadden en niet goed begrepen waar het over ging.

 

De school kent ook een goeddraaiend oudercomité met een vaste kern van zeven à negen mensen. Het gaat vooral om goed opgeleide ouders, al is er ook wat diversiteit binnen de groep.

In het begin verliep de communicatie tussen het oudercomité en de leerkrachten niet altijd even goed. De ouders wilden dingen organiseren die niet altijd even haalbaar waren en werden niet altijd au sérieux genomen. Naarmate ze elkaar beter leerden kennen, raakten ze ook beter op elkaar afgestemd.

Om leden voor het oudercomité te werven, werden de ouders persoonlijk aangesproken. Deze aanpak werkte. Ook de ouders van het oudercomité werven nu nieuwe leden door andere ouders persoonlijk te benaderen.

Wat wel werkt zijn laagdrempelige activiteiten zoals een quiz, wafelslag, kienavond,…

Van elke vergadering wordt verslag genomen en dit wordt ook in de leraarskamer gehangen. De directie wil graag dat het oudercomité zelfstandiger beslissingen gaat nemen maar voorlopig steunen ze nog teveel op haar en is het te vroeg om hen los te laten. Voorlopig houdt het oudercomité zich vooral bezig met geldinzameling.

De opbrengsten gaan bv naar schilderwerken, een paasbuffet voor de school,….

In het verleden werd er in samenwerking met een medewerker van de gemeente een thema-avond in samenspraak met de ouders georganiseerd. Ouders konden mee de thema’s kiezen die aan bod kwamen. (vb vertelkoffers maken, problemen rond slapen,…). Dit initatief ging toen verloren doordat een aantal ouders sterk hun stempel op de groep drukten.

Dit soort initiatief zou wel opnieuw kunnen plaatsvinden in de school, de school staat er zeker voor open.

Op de ouderavonden wordt telkens ook een praatcafé georganiseerd voor de ouders, dit initiatief staat los van de oudervereniging.

De school werkt op de ouderavonden met een nieuw rapport; de ouders kunnen dit rapport ook invullen, dit wordt heel erg positief onthaald.

 

De vriendenkring

Tenslotte is er ook een vriendenkring op de school, die bestaat uit personeel en organiseert 2 eetavonden per jaar en het schoolfeest.

Verder is er ook nog De Vrienden van Heideland, zij storten elke maand 5 euro of jaarlijks een vast bedrag. Deze opbrengsten gaan integraal naar de leerlingen zelf, er zijn namelijk nogal wat kinderen in een armoedesituatie op de school. De voorzitter van het oudercomité is hier ook lid van.

 

Contact

Wil je graag in contact komen met deze school en meer weten over hun werking of de werking van de oudervereniging, dat kan via directie Fabienne Verhelle - directie@bsboheideland.be