Op tijd in BS De Wimpel

Concrete realisatie 

De adjunct-directeur van BS De Wimpel wilde op een ludieke manier het op tijd komen stimuleren door op te treden als wandelende klok. Bij het op tijd komen was zij de lachende klok en kregen de ouders een kaartje met hetzij een pluim aan vastgeniet of een dikke duim (like duim van facebook).

De ouders die te laat kwamen zagen de droevige klok en kregen een blad met tips mee om toch op tijd te komen. Na een aantal keer te laat nodigde ik de ouders uit voor een gesprek.

Op tijd in BS De Wimpel

Voor de actie als wandelende klok nodigde de adjunct ook de ouders uit voor een sessie ‘Als ik niet op school ben’. Ze las een prentenboek voor ‘Als ik niet op school ben’ en kaderde dit ook in het op tijd komen. Ze deed een nagesprek en koppelde er gevoelens aan, aan de hand van gevoelskaartjes. We deden dit met de volgende vragen: Hoe voelt het kind zich? Hoe voelen de anderen zich? Hoe voelt de leerkracht zich? Hoe voelt de ouder zich? …..Daarna gingen ze over naar Wat willen we? Waar willen we naartoe? Wat is het belang van op tijd komen?

Op tijd in BS De Wimpel2

Context van de school

Grootstedelijke context met een groot anderstalig publiek.

 

Geschiedenis en verloop

De adjunct-directeur kwam op dit idee omdat niets eigenlijk hielp. Dat leidde tot grote frustraties van de leerkrachten. Ze probeerden lief te zijn, streng te zijn, gesprekken te voeren, de deur gesloten te houden, ….ze stelden campagnes op aan de hand van affiches, brieven, diploma’s, stempelkaartjes (wel op ouderniveau, nooit op kindniveau).

 

Evaluatie

Het effect: ouders waren verrast en verbaasd van deze actie. De adjunct-directeur kreeg fijne reacties en lachende gezichten (humoristische aanpak). Leerkrachten vonden het een top-ondersteuning van hun directie. Achteraf waren er minder laatkomers, er was een duidelijke verbetering.

 

 

Contactgegevens

BS De Wimpel

Cansstraat 14-18

1050 Elsene

02 511 52 30

adjunct.directeur@dewimpel.be