Middenschool d'Hek Landen organiseert een alternatief infomoment voor ouders

Concrete realisatie

De school organiseert bij de start van het schooljaar een infomoment voor ouders van leerlingen van het eerste leerjaar. Na de verwelkoming en een korte algemene uiteenzetting door de directeur worden de ouders in groepen verdeeld (klassen) en volgen ze enkele lessen. De ouders worden onderworpen aan dezelfde regels als de leerlingen. De leerkrachten geven de workshops op dezelfde manier als ze een les geven. Zo raken ouders vertrouwd met onze manier van werken: stil zijn in de gang, agenda correct invullen,… De workshops belichten een specifiek thema: ‘leren leren’, GOK, leerlingenbegeleiding en Smartschool, gebruik van de agenda. Deze actie kreeg de naam ‘naar school met de boekentas van uw kind’.

Na de lessen worden de ouders verwacht in het schoolrestaurant waar ze een stukje taart krijgen aangeboden. Ze hebben dan ook de mogelijkheid om met de leerkrachten te spreken over hun kind.

Context van de school

Middenschool D’Hek is gelegen in de stad Landen. De school telt 106 leerlingen. Op de school is er een ouderraad en een schoolraad. In 2009 werd de ouderraad op de Campus (MS en KA D’Hek) opnieuw opgestart.

Geschiedenis en verloop

Het project ‘naar school met de boekentas van uw kind’ is een GOK-actie in het kader van de bevordering van ouderparticipatie. De directeur en GOK-coördinator hebben dit project vorm gegeven. Leerkrachten staan in voor de concrete uitwerking en invulling.

Evaluatie

Deze aanpak zorgde er niet voor dat er meer ouders naar de infoavond komen, maar de ouders die komen zijn wel een pak enthousiaster over deze aanpak. De informatie die op een interactieve manier gegeven wordt tijdens de lessen is heel concreet en blijft bijgevolg langer hangen bij de ouders.

Een struikelblok in dit project is het vinden van enthousiaste leerkrachten die even toneel kunnen spelen. Het is voor leerkrachten niet evident om plots een groep ouders op dezelfde manier te behandelen als de leerlingen. Vele leerkrachten vinden dit erg moeilijk.

Opvolging

Dit project wordt in de toekomst zeker opnieuw opgenomen. Deze activiteit kadert in een grotere werking rond ouderbetrokkenheid: de kleine ouderraad verder uitbouwen, gezamelijke sportactiviteit voor ouders, leerkrachten en ouders om de ouderbetrokkenheid te vergroten enz.  

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Voer een goede en duidelijke communicatie! Bezorg aan iedere ouder een persoonlijke uitnodiging en wijs hen op het belang van infomomenten.

Contactgegevens

Middenschool D’Hek Landen
Tiensestraat 57
3400 Landen