In Europaschool Genk heeft elke klas een klasblog voor de ouders

Concrete realisatie

In Europaschool Genk houdt elke leerkracht een klasblog bij. Van elke klas moet er minstens één keer per maand een nieuwe post verschijnen op de klasblog. Vaak zijn dat vooral foto’s van een leuke uitstap, project in de klas of een knutselwerk dat de kinderen gemaakt hebben. De ouders worden aan het begin van het schooljaar hierover geïnformeerd en wanneer ze een nieuwe blogpost maken, laten leerkrachten dit ook via de kinderen, een briefje (klik voor een voorbeeld) of aan de schoolpoort aan de ouders weten.

Context van de school 

De Europaschool in Genk heeft een hoog percentage van leerlingen die voldoen aan één of meer SES-indicator. Niet alle ouders spreken vlot Nederlands. Toch wordt de klasblog door veel ouders bekeken. 

Geschiedenis en verloop

Een drietal jaar geleden kwam de vraag vanuit de ouders van enkele kleuterklassen om knutselwerkjes niet alleen op het einde van het jaar, maar regelmatiger mee te geven naar huis. Om praktische redenen zagen de kleuterjuffen dit niet zitten, dus zocht de school naar een andere manier om te tonen wat de kleuters deden in de klas. Er werd besloten om in elke klas een klasblog op te starten. In het begin was het voor leerkrachten even aanpassen. Niet elke leerkracht is even vertrouwd met een computer. De ICT-coördinator maakte echter alle blogs aan en zorgde voor duidelijke instructies die zowel mondeling als schriftelijk werden doorgegeven aan het team.

Waar het voor de leerkrachten de eerste keer nog een uur kon duren om een blogpost te maken, staan de foto’s tegenwoordig erg snel online. De leerkrachten doen er niet langer dan een kwartier over, en dat één keer per maand. Daarvoor krijgen ze veel leuke reacties van ouders en kinderen terug. En in de hogere jaren in het lager zijn het de leerlingen zelf die aan de slag gaan op de klasblog. Zo wordt ouderbetrokkenheid verhoogt en worden er leerplandoelstellingen behaald.

Evaluatie

Na drie jaar is de klasblog volledig ingeburgerd bij de leerkrachten en zien ze er de meerwaarde van in. Ze leggen ook elk hun eigen accenten en laatst werd er voor de zeeklassen zelf een specifieke blog opgericht die door de ouders druk bezocht werd.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Zorg voor een goede coördinatie en duidelijke instructies bij de opstart. Zo weten leerkrachten precies hoe het werkt. Een vaste verantwoordelijke, zoals een ICT-coördinator of een leerkracht met wat internetkennis kan als aanspreekpunt dienen.

Informeer ouders op verschillende manieren over de klasblog, zowel aan het begin van het jaar, als wanneer je een nieuwe blogpost maakt.

Vooral foto’s vinden ouders leuk om te zien. Wat tekst en uitleg is leuk, maar let op een laagdrempelig taalgebruik.

Vraag aan het begin van het schooljaar aan elke ouder of zijn of haar kind gefotografeerd mag worden.

Zorg dat je altijd een fototoestel bij de hand hebt als leerkracht en let erop dat elk kind wel eens op de foto staat.

Spoor de kinderen aan om samen met hun ouders de foto’s te bekijken. Dit is goed voor de betrokkenheid tussen ouder en kind en bevordert ook de taalverwerving van allebei.

Contactgegevens 

BS Europaschool Genk

Keinkesstraat 19

3600 Genk