Ouderavonden via Skype in BS 't Locomotiefje

Concrete realisatie 

Het oudercomité van de school organiseert al vele jaren infoavonden in samenwerking met de oudercomités van de andere scholen in Beerse. De infoavonden van schooljaar 2017/2018 werden wat anders aangepakt. Ouders konden ervoor kiezen om aanwezig te zijn op de infoavond op school, maar konden ook via skype de infoavond van thuis volgen.

 

Context van de school

GO! BS 't Locomotiefje is gelegen in het landelijke Beerse en telt ongeveer 200 leerlingen. Met de slogan 'een school met een hart' wil de school een hart hebben voor iedereen ongeacht hun herkomst en cultuur. Het leerplezier staat voorop en de eigen initiatieven van leerlingen worden sterk aangemoedigd (= zelfontdekkend leren). Het ruim schooldomein dat stilaan wordt omgebouwd tot een nog groenere en educatieve omgeving, is hierbij een grote troef.

 

Geschiedenis en verloop

Bij de planning van schooljaar 2017/2018, werd er gebrainstormd over de lage opkomst bij infoavonden.  Mogelijke oorzaken:

 • de data van infoavonden worden te laat gecommuniceerd.
 • jonge ouders combineren een gezin met werken, eigen hobby’s en die van de kinderen. Voor alleenstaande ouders wordt het nog ingewikkelder. Het is dus niet evident om ’s avonds nog naar een infomoment te gaan.
 • een gratis vorming kan toch kosten met zich meebrengen (bv. babysit)
 • jonge ouders vinden al veel informatie online. Daardoor doen veel mensen de inspanning niet meer om naar een infoavond te gaan.

Om ouders tijdig te informeren over de infoavonden werd 1 folder gemaakt met de verschillende infomomenten erop. Die folder werd bij het begin van het schooljaar verspreid onder alle ouders. De info werd nog eens specifiek per infoavond herhaald een paar weken op voorhand, via alle beschikbare kanalen (UIT-kalender, gemeentelijk infoblad, bibliotheek, Huis van het Kind, Facebookpagina’s oudercomités en scholen, enzovoorts).

Voor de 3 andere vaststellingen kwam het idee van een online infoavond. Dat geeft volgende voordelen: 

 • ouders kunnen gewoon doorgaan met hun huishoudelijke taken terwijl ze online volgen (men kan bv. pauzeren om de kinderen in bed te steken)
 • ouders kan eenvoudig vanuit de zetel mee volgen na een vermoeiende dag op het werk.
 • ouders hoeven geen babysit te regelen en te betalen.
 • Het online-gegeven past bij de leefwereld van de huidige generatie jonge ouders.

Via een licentie voor SkypeForBusiness van de gemeente en een digitaal-handige papa konden de ouderwerkingen aan de slag. De sprekers waren akkoord om de infoavond via Skype toegankelijk te maken voor ouders om van thuis te volgen, op voorwaarde dat er niets werd opgenomen.

       De opkomst steeg elke infosessie vooral bij de onlinekijkers.

 • Sessie 1 – veerkrachtige kinderen: aanwezig 50 deelnemers – online 30 deelnemers
 • Sessie 2 – rouwende kinderen: aanwezig 90 deelnemers – online 50 deelnemers
 • Sessie 3 – hooggevoelige kinderen: aanwezig 70 deelnemers – online 80 deelnemers

 

Evaluatie

Vanuit de ouders en andere deelnemers kwam er heel veel positieve feedback, zowel over de tijdige communicatie als over de mogelijkheid om thuis te volgen. Ook grootouders, ouders uit andere gemeenten, ouders zonder kinderen op de lagere school en professionelen hadden plots interesse.

De eerste sessie verliep alles heel vlot, bij de tweede en de derde sessie waren er wat technische problemen (internetverbinding, beeld, …). Werkpunten voor de toekomst:

 • Er werd gewisseld van locatie tussen de verschillende scholen, zodat elk oudercomité een keer gastheer/vrouw was. Maar de keuze voor een locatie met een stabiele wifi-verbinding met voldoende bandbreedte is wel erg belangrijk.
 • Het type camera en micro onderzoeken om het voor de thuiskijkers nog aangenamer te maken.
 • Deelnemers afraden de link door te sturen naar derden:
  • Om zicht te hebben op het werkelijk aantal online deelnemers
  • Om snel iedereen te kunnen bereiken als er problemen zijn bij het online deelnemen.
 • Extra tips meegeven aan online kijkers bij het doorgeven van de link (wat je kan doen als er problemen zijn).

 

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

 • Voorzie een digitaal-handige en stressbestendige ouder/leerkracht om alles in goede banen te leiden.
 • Hou er rekening mee dat de organisatie administratie met zich meebrengt: inschrijvingen verwerken en opvolgen, mensen de link doormailen, last-minut inschrijvingen enz.
 • Bevraag op voorhand de spreker of die akkoord gaat met het online-verhaal.
 • Laat de folder nalezen door een aantal ouders die niet weten waarover het gaat. Vraag hen of ze alles begrijpen, wat ze anders zouden formuleren, of de lay-out duidelijk is, of ze zouden komen,…

 

Contactgegevens

Telefoon: 014 61 38 40 (school), E-mail: owlocomotiefje@gmail.com