Ouderdag in Basisschool De Winge

Concrete realisatie 

Jaarlijks vindt er een ouderdag plaats in BS De Winge. Ouders mogen op woensdagvoormiddag activiteiten komen meevolgen in de klassen. De eerste twee lesuren kunnen de klassen van de lagere school bezocht worden, erna die van de kleuterschool. Ouders kunnen, naast de klas van hun eigen kind, ook gaan kijken in de andere klassen.

Voor de ouders naar de klassen gaan, is er een welkomstwoord door de directie. De school heeft een visie ontwikkeld en vertelt aan de ouders wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is in de school aan de hand van die visie.

Zo gaan er bijvoorbeeld knutselactiviteiten door, die ouders kunnen meedoen of kunnen ze mee en les volgen, hebben de leerlingen op voorhand iets gemaakt voor de ouders,…

Elk jaar wordt er een thema gekozen waarrond gewerkt wordt. Enkele voorbeelden: Colour your life (boodschap: goed gevoel, welbevinden), Helemaal Talent (inzetten op talenten). De leerkrachten kunnen de thema’s ruim interpreteren en er hun eigen invulling aan geven.

Context van de school

BS De Winge ligt in Tielt-Winge, provincie Vlaams-Brabant. De school telt 230 leerlingen. De school heeft een ouderwerking en schoolraad.

Communicatie

De ouderdag wordt gecommuniceerd via een brief, een sticker in de agenda van de kinderen, de schoolwebsite en facebook. De ouderwerking spreekt ook mensen aan en overtuigd hen om te komen.

Ouders moeten vooraf inschrijven om een idee te hebben van het te verwachten aantal.

Betrokkenen

Initiatiefnemer van het project is de directie en het zorgteam. Daarnaast wordt de ouderdag ook besproken met het leerkrachtenteam, het leerkrachtenteam draagt ook het thema aan.

De ouderwerking zorgt mee voor ondersteuning de dag zelf en is aanwezig zodat ze aanspreekbaar zijn voor ander ouders.

Evaluatie

Ouders worden op de hoogte gebracht van de belangrijkste gebeurtenissen in de komende maand dit zowel op school- als klasniveau. Aanwezige ouders kunnen zelf (soms zelfs heel praktische en bruikbare) voorstellen doen die dan met het team kunnen worden besproken en al dan niet worden uitgewerkt.  Meer ouders, die anders aan de schoolpoort blijven hangen, raken structureel betrokken.

Opvolging

Dit is een jaarlijks terugkerend project, initiatiefnemers zijn de directies en zorgteam. Leerkrachten werken mee uit. Ouderwerking ondersteunt door werving van ouders en praktische hulp op de dag zelf. 

Contactgegevens

Hilde Schuermans

016/63 45 32

BS De Winge

Halensebaan 16

3390 Tielt-Winge