Oudermomenten voor opvoedingsondersteuning in Basisschool De Pijl Antwerpen

Concrete realisatie

Op Basisschool De Pijl in Antwerpen worden op initiatief van de zorgcoördinatoren maandelijks oudermomenten georganiseerd. Deze gaan steeds rond een specifiek opvoedingsthema. Zo wil de school de betrokkenheid van ouders verhogen en de gezinnen maatschappelijk versterken. Zo passeerden al positief opvoeden, huiswerk, leren lezen en gezonde voeding. Die thema’s worden bepaald vanuit een concrete nood in de school, bijvoorbeeld rond zindelijkheid of gezonde voeding, maar het schoolteam vangt ook op wat er bij ouders leeft. Zo overwegen ze nu (midden 2015) om een oudermoment rond gamen te organiseren.

Het gaat er heel informeel aan toe. Ze willen het zo laagdrempelig houden. Ze halen de inhoud en expertise bij ondersteunde centra uit de buurt , leerkrachten of gaan zelf op zoek, maar maken steeds een vertaalslag. Een spreker zal nooit langer dan tien minuten aan het woord zijn: dat laat alleen al de taalbarrière niet toe. Tolken gebruiken ée niet, want dat maakt het geheel vaak al weer wat formeler. Wel vertalen ée zelfs soms naar het Engels of het Frans. 2e werken vooral met heel veel beeldmateriaal, tonen zaken en praten in kleine groepjes. Ouders vertalen soms ook dingen voor elkaar. De interactie tussen ouders over de opvoeding van hun kind is heel sterk en zorgt achteraf ook voor nieuwe contacten aan de schoolpoort.

Context van de school

Basisschool De Pijl in Antwerpen heeft 450 leerlingen, telt 46 nationaliteiten en elk jaar zijn 25% van de leerlingen nieuw in de school. Vele ouders zijn moeilijk bereikbaar. De school ligt in hartje Antwerpen en is een echte inkomstschool. In de wijk in de buurt vinden heel veel immigranten hun eerste onderkomen. Sommige ouders onder hen zijn niet legaal, wonen in erbarmelijke appartementen, hebben geen (of te weinig) inkomen of zijn zelfs dakloos. Anderen zetten volledig in op werk en hebben geen tijd om de werking van de school mee te ondersteunen. De school heeft geen ouderwerking.

Dit is een school waar elk jaar 100 in- en uitschrijvingen gebeuren. Als mensen na een procedure eindelijk een woning gevonden hebben, is dat vaak in een andere wijk en gaan ze naar een nieuwe school. Dan komen er nieuwe gezinnen die kampen met oorlogstrauma’s of nog nooit met school te maken hebben gehad. Toch werkt de school in deze moeilijke context aan ouderbetrokkenheid. 

Geschiedenis en verloop 

De oudermomenten bestaan een viertal jaar. Enerzijds voelde men dat een klassieke ouderwerking niet zou werken. Ook op een koffiemoment waren het vaak dezelfde ouders die terugkwamen, waardoor de drempel voor nieuwe ouders toch bleef. De oudermomenten rond opvoedingsondersteuning bieden daar een antwoord op: de school weet telkens nieuwe ouders aan te trekken met de specifieke thema’s. Vervolgens is er een eerste contact gelegd waarop de school verder kan bouwen, zowel van school naar ouders als tussen ouders.

Evaluatie

De opkomst voor oudermomenten varieert, van een drietal ouders tot een vijftiental. Op de dag van het oudermoment zelf zet de zorgcoördinator een bord buiten aan de schoolpoort en spreekt ze ouders ook opnieuw aan om langs te komen. Vaak organiseert ze ook twee momenten. Op het eerste moment ligt de opkomst dan niet zo hoog en is er soms maar een man of vijf, maar de tweede keer hebben ouders elkaar ingelicht en zitten er tegen de vijftien mensen. Ze bereiken daarmee zeker nog niet alle ouders, maar hebben geleerd om elk klein succes naar waarde te schatten. Ook als er maar drie personen zitten, is het waardevol geweest: die mensen spreken daarover met andere ouders en als ze over iets willen praten, durven ze veel makkelijker de stap zetten naar de school.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Werk samen met organisaties uit de buurt. De bibliotheek, een medisch centrum, het OCMW,… Zo blijft de ondersteuning ook buiten de school bestaan.

Heb aandacht voor culturele verschillen. Opmerkelijke gedragingen hebben soms te maken met de achtergrond. Ga in dialoog om zoiets uit te klaren.

Zoek naar een goede balans tussen beeldmateriaal en tekst: ouders die wel Nederlands kunnen vinden een overzichtelijke tekst belangrijk.

Ga bij scholen in de buurt te rade, luister hoe zij de zaken aanpakken en leer bij van elkaar.

Contactgegevens

Sharon Kleynaert

Basisschool De Pijl Antwerpen

Pijlstraat 2

2060 Antwerpen

sharonkleynnaert@hotmail.com