In het Paramedisch instituut in Mechelen is de ouderraad een klankbord voor het evaluatiebeleid

Concrete realisatie

Het paramedisch instituut in Mechelen wijzigde haar evaluatiebeleid op school. Leerlingen werden breder en regelmatiger geëvalueerd. Voor de invoering werd hierover feedback gevraagd op de ouderraad. De ouderraad was positief over de veranderingen. 

Na een eerste semester proefdraaien werd het nieuwe evaluatiebeleid opnieuw op de ouderraad besproken. De ouders brachten enkele werkpunten onder de aandacht vanuit hun eigen ervaringen. Sommige ouders gaven aan dat de spreiding van de opdrachten in de tijd beter kon: een ouder getuigde dat zijn kind vier presentaties op één weekend moest voorbereiden. Ook werd er op gewezen dat deadlines vlak voor de examens niet gemakkelijk waren, omdat de voorbereidingstijd voor de examens zo te beperkt was. Tot slot kwam ook de vraag om voldoende grote toetsen in te lassen, zodat vooral leerlingen uit het TSO voorbereid zijn op de grote leerstofpakketten in het hoger onderwijs.

Ouders gaven ook positieve feedback: hun kinderen waren meer gemotiveerd voor schoolopdrachten. Ze beseften dat ze daarmee mindere resultaten op kennistoetsen konden compenseren en zetten zich daarom harder in. Bovendien namen de leerlingen ook meer verantwoordelijkheid op voor hun resultaten.

De opmerkingen van de ouders warden meegenomen naar de personeelsvergadering en de werkgroep evaluatiebeleid. Een aantal zaken werden ook effectief bijgestuurd: in de week voor de examens zijn er geen deadlines of grote taken meer, leerkrachten die toetsen of taken plannen overleggen nu altijd met leerlingen en in het TSO geeft de school meer grote herhalingstoetsen als een hoofdstuk is afgerond.

Context van de school

Het paramedisch instituut is een school die specifiek zorgrichtingen aanbiedt, zowel in het TSO als BSO. Haar leerlingenpubliek weerspiegelt goed de sociale mix in de samenleving. Zo’n 30 procent van de leerlingen heeft een migratieachtergrond en 38 procent voldoet aan één of meer SES-indicatoren. Ze ligt in het centrum van Mechelen. 

Geschiedenis en verloop

De ouderraad bestaat al een viertal jaar op school en is vooral gericht op ouders die meedenken. De leden van de ouderraad zijn dus gewend om feedback te geven op verschillende zaken. De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar samen. In de ouderraad zitten tussen de vijf en tien mensen.

Evaluatie

De ouderraad is een nuttig klankbord voor de school. “Ze beschikken over een klankbord dat wij niet hebben. Wij weten niet wat leerlingen thuis allemaal gaan vertellen.” Aldus de directeur van de school. Als werkpunten voor de ouderraad geeft hij mee dat hij graag nog meer ouders in de ouderraad zou willen zien en hoopt hij in de toekomst ook meer agendapunten vanuit de ouders te kunnen behandelen.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

  • Zorg dat alle graden vertegenwoordigd zijn in je ouderraad. Ouders met kinderen in de eerste graad kijken met een andere bril dan ouders met kinderen in de derde graad.
  • Een goeie ontvangst doet wonderen. Leg de aanwezige ouders een beetje in de watten.
  • Toon als school je appreciatie voor de inbreng van ouders.
  • Zoek naar haalbare vergadermomenten. Leg op de eerste vergadering de momenten voor een heel jaar vast, zodat iedereen zich kan vrijmaken.

Contactgegevens

Paramedisch Instituut Mechelen

Vanaf sept. 2015: Busleyden Atheneum Campus Botaniek

Augustijnenstraat 92 – 2800 Mechelen