Ouders en leerlingen volgen samen les in Atheneum Hoboken

Concrete realisatie 

In Atheneum Hoboken werden op de Dag van de Ouder (15 oktober) ouders met kinderen in de eerste graad uitgenodigd om samen met hun kinderen les te volgen.

Context van de school

Atheneum Hoboken is een buurtschool waar veel kinderen met een migratieachtergrond schoolgaan. Veel ouders zijn anderstalig.

Geschiedenis en verloop

De coördinator vertelt: “We namen het initiatief naar aanleiding van de ‘Dag van de ouder’, die op 15 oktober in het Antwerpse onderwijs werd georganiseerd. Alle ouders werden samen met hun kinderen verwelkomd met koekjes, thee en koffie en kregen kort wat uitleg over de dag van de ouder. Daarna nodigden we de ouders uit om samen met de leerlingen op Smartschool gegaan. Dat was voor velen onder hen een zeer leerrijke ervaring en had als voordeel dat de leerlingen konden helpen.

Na een korte pauze was het tijd voor drie lesjes. In een doorschuifsysteem volgden de ouders achtereenvolgens Engels, verzorging en techniek. Dat zorgde voor een interessante dynamiek. Bij de lessen Engels schrokken sommige ouders: ‘moeten jullie dat allemaal leren op school?’. Bij verzorging voelden sommige mama’s zich juist heel erg in hun sas en konden de leerlingen van hen nog iets leren.”

Evaluatie

Op een totaal van 50 leerlingen in de eerste graad kwamen 25 ouders opdagen. Voor de ouders was het natuurlijk heel boeiend om te zien hoe het er op de school aan toegaat, maar ook de leerkrachten vonden het echt leuk. En ja, zelfs de leerlingen die hun ouders meebrachten waren eigenlijk wel blij dat ze hun ouders eens konden tonen hoe het er aan toeging. De coördinator getuigt: “Als het aan mij ligt, doen we dit volgend jaar opnieuw.”

Opvolging

De school eindigt niet als de bel gaat. Ik denk dat we van de ouders nog veel kunnen leren voor onze werking binnen de school. Bijvoorbeeld, als leerlingen tekorten halen, wat is de oorzaak daarvan? Een leerling zegt soms dat hij veel heeft gestudeerd, maar misschien ziet een ouder dat anders. Ook naar het beleid op schoolniveau toe hebben ouders een waardevolle inbreng.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Maak bijeenkomsten laagdrempelig: niet te vaak en niet te lang

Durf focussen: wij richten ons momenteel bijvoorbeeld op de eerste graad

Zorg voor voldoende afwisseling bij de voorbeeldlessen en hou ze kort genoeg

Zorg dat verwachtingen van ouders duidelijk zijn

Maak gebruik van de troeven van je school. We lieten de ouders uitnodigen door de leerlingen in het 7e jaar onthaal.

Contactgegevens

Kim Van der Auwera, coordinator

kimvanderauwera@g-o.be

Atheneum Hoboken

Distelvinklaan 22

2660 Hoboken