Basisschool Locomotiefje organiseert haar infoavonden samen met andere ouderwerkingen en de bib

Concrete realisatie

In Beerse organiseren de ouderwerkingen van alle scholen hun infoavonden rond opvoeding samen. Dat doen ze over de netten heen, en steeds over een ander thema: stress, voorlezen, drugspreventie, (cyber)pesten,… Ook de bibliotheek en de kinderopvang zijn partners in dit verhaal. Drie maal per jaar komen we samen en brainstormen we over mogelijke onderwerpen. Dan zitten er ouders van zes scholen rond de tafel samen met de bibliotheek, iemand van de gezondheidsraad en de buitenschoolse opvang. De bibliotheek denkt vanuit haar aanbod: waar hebben we nieuwe boeken over? Is er een auteur die we kunnen vragen? De ouderwerkingen gaan dan weer op zoek naar zaken waar az bij de opvoeding van kinderen concreet mee te maken krijgen. Die  halen ze uit eigen ervaringen, maar ze proberen ook bij andere ouders op te vangen wat er leeft.

Context van de school

Basisschool Locomotiefje is een school in Beerse, een gemeente in de Kempen die zowel scholen uit het vrij net, GO! als gemeentelijk onderwijs heeft.

Geschiedenis en verloop 

Uit het lokaal overleg kinderopvang groeide het idee om met de ouderwerkingen, de bibliotheek en de  bleek immers dat iedereen wel zo’n avonden organiseerde, maar dat er niet altijd even veel volk kwam opdagen. Door de handen in elkaar te slaan kan de bibliotheek rekenen op een groter bereik, meer vrijwilligers en een netwerk, terwijl de ouderwerkingen kunnen genieten van de logistieke en financiële ondersteuning van de bib.

Evaluatie

In het begin was er wel wat koudwatervrees. “Wat als de uitnodiging niet expliciet van onze school komt? Wat als het op een andere school dan de onze doorgaat?” Dat waren logische vragen, maar die angst bleek ten onrechte, want de opkomst lag telkens veel hoger dan op een individuele school.

De opkomst hangt af van thema tot thema. Laatst ging het over de gezonde brooddoos en waren er maar 24 ouders, maar bij een thema als hoogsensitieve kinderen waren er dan weer 120 ouders. Het aantal ouders hoeft ook niet altijd heel hoog te zijn om van een geslaagde avond te spreken. Op die avond over de gezonde brooddoos was er bijvoorbeeld een papa die heel veel tips had voor andere ouders, zo gingen alle aanwezigen wel met een voldaan gevoel naar huis.

Ook leerkrachten komen soms luisteren, zonder dat we dat expliciet vragen. Bij de infoavond over faalangst waren er heel wat. Uiteindelijk is dat ook voor hen heel interessant. En zo zijn er sinds 2010 al 16 infoavonden georganiseerd, met achteraf steevast positieve feedback. Dat geeft energie om hier ook de komende jaren mee verder te gaan.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

Betrek niet alleen ouderwerkingen van andere scholen, maar ook de gemeente. Zij kunnen financieel en logistieke ondersteuning bieden en door vast personeel kunnen ze over de jaren heen ook voor continuïteit zorgen. Je krijgt bovendien ook meer communicatiekanalen.

Stop voldoende variaties in de thema’s. Zo trek je steeds andere mensen aan. Pols ook bij de ouders wat zij interessant zouden vinden.

Wissel af van locatie: zorg dat elke school eens aan de beurt komt.

Alle ouderwerkingen helpen elkaar bij een infoavond: ook op elkaars school.

Wordt er vanuit de gemeente of school geen initiatief genomen? Onderneem zelf actie en laat dit organisch, van onderuit groeien.

Contactgegevens

Leen Boermans
Bibliothecaresse      
Heilaarsstraat 6
2340 Beerse
leen.boermans@beerse.be
0497 23 63 40