Ouderavonden via Skype in BS 't Locomotiefje


Het oudercomité van de school organiseert al vele jaren infoavonden in samenwerking met de oudercomités van de andere scholen in Beerse. De infoavonden van schooljaar 2017/2018 werden wat anders aangepakt. Ouders konden ervoor kiezen om aanwezig te zijn op de infoavond op school, maar konden ook via skype de infoavond van thuis volgen.


Context van de school

GO! BS 't Locomotiefje is gelegen in het landelijke Beerse en telt ongeveer 200 leerlingen. Met de slogan 'een school met een hart' wil de school een hart hebben voor iedereen ongeacht hun herkomst en cultuur. Het leerplezier staat voorop en de eigen initiatieven van leerlingen worden sterk aangemoedigd (= zelfontdekkend leren). Het ruim schooldomein dat stilaan wordt omgebouwd tot een nog groenere en educatieve omgeving, is hierbij een grote troef.

Aanpak

Bij de planning van schooljaar 2017/2018, werd er gebrainstormd over de lage opkomst bij infoavonden. Er werd toen gedacht aan mogelijke oorzaken: voor vele gezinnen (jonge ouders, alleenstaanden..) is het niet evindent om 's avonds nog naar een infomoment te gaan wegens werk en/of hobby's, een gratis vorming kan toch kosten met zich meebrengen (bv. babysit). 

Een online infoavond geeft volgende voordelen: 

  • ouders kunnen gewoon doorgaan met hun huishoudelijke taken terwijl ze online volgen (men kan bv. pauzeren om de kinderen in bed te steken)

  • ouders kan eenvoudig vanuit de zetel mee volgen na een vermoeiende dag op het werk.

  • ouders hoeven geen babysit te regelen en te betalen.

  • Het online-gegeven past bij de leefwereld van de huidige generatie jonge ouders.

Via een licentie voor SkypeForBusiness van de gemeente en een digitaal-handige papa konden de ouderwerkingen aan de slag. De sprekers waren akkoord om de infoavond via Skype toegankelijk te maken voor ouders om van thuis te volgen, op voorwaarde dat er niets werd opgenomen.

Om ouders tijdig te informeren over de infoavonden werd 1 folder gemaakt met de verschillende infomomenten erop. Die folder werd bij het begin van het schooljaar verspreid onder alle ouders. 

Vanuit de ouders en andere deelnemers kwam er heel veel positieve feedback, zowel over de tijdige communicatie als over de mogelijkheid om thuis te volgen. Ook grootouders, ouders uit andere gemeenten, ouders zonder kinderen op de lagere school en professionelen hadden plots interesse.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Voorzie een digitaal-handige en stressbestendige ouder/leerkracht om alles in goede banen te leiden.

  • Hou er rekening mee dat de organisatie administratie met zich meebrengt: inschrijvingen verwerken en opvolgen, mensen de link doormailen, last-minut inschrijvingen enz.

  • Bevraag op voorhand de spreker of die akkoord gaat met het online-verhaal.

  • Laat de folder nalezen door een aantal ouders die niet weten waarover het gaat. Vraag hen of ze alles begrijpen, wat ze anders zouden formuleren, of de lay-out duidelijk is, of ze zouden komen…