Ouderraad KA Tervuren vergadert samen met ouderraad BS Kattensprong


De ouderraad van KA Tervuren en de ouderraad van BS De KATtensprong vormen een belangrijke schakel tussen ouders en school. Beide ouderraden vergaderen op dezelfde avond en beginnen hun vergadering steeds samen om de gemeenschappelijke punten (bijvoorbeeld verkeersveiligheid rond de school, ingebruikname nieuw gebouw…). 


Context van de school

KA Tervuren was sterk in verandering. Het evaluatiebeleid werd herbekeken naar aanleiding van een verhoogde aandacht voor ‘anders leren’ (open leercentrum, projectwerk, oefenmomenten zonder punten maar met feedback …). Met een nadruk op het stimuleren van de leerlingen om meer verantwoordelijkheden op te nemen. Een onderwerp dat ook besproken werd in de ouderraad. 

Aanpak

Alle ouders van de school werden uitgenodigd op een vergadering van de ouderraad om vragen te stellen bij en geïnformeerd te worden over de verandering.  

Deze manier van samenwerken tussen beide ouderraden wordt positief onthaald door alle leden. Beide scholen zijn immers op dezelfde campus gelegen en hebben dus vaak punten op de agenda staan in ieders belang. Ouders van de ouderraad BS De KATtensprong leren op deze manier ook reeds de leden van de ouderraad KA Tervuren kennen en sluiten sneller aan bij deze laatste, eenmaal hun kind de overstap van maakt. Alle ouders krijgen een zicht op alles wat reilt en zeilt in beide scholen. Ouders met kinderen in zowel het lager onderwijs als in het secundair hoeven ook slechts 1 avond uit te rekken om te participeren. Samen vormen ze ook 1 grote groep helpende handen.

Contactgegevens