Ouders in het Lokaal Overlegplatform

Het LOP vertegenwoordigt mensen uit de eigen regio:

  • Directies en inrichtende machten van alle scholen en CLB’s binnen het LOP
  • Het personeel van de scholen
  • Ouders en leerlingen
  • Lokale sociaal-culturele en /of economische partners
  • Organisaties van allochtonen en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers, schoolopbouwwerk

In elk LOP zijn er twee plaatsen voorzien voor oudervertegenwoordigers. Een plaats voor het officieel net (voor GO! ouders of KOOGO) en een plaats voor het Vrije Net (VCOV).

Naast de officiële vergaderingen van het LOP, worden er meestal ook werkgroepen georganiseerd rond diverse thema’s. Schoolkosten, sociale mix, toegang tot het hoger onderwijs,…zijn slechts een greep uit de verschillende werkgroepen.

GO! ouders tracht zijn vertegenwoordigers zo goed mogelijk inhoudelijk te ondersteunen. Je kan met al je vragen altijd bij hen terecht.

Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80