Ouderwerking van basisschool Klimop Gistel ontvangt ouders bij start bosklassen


Als de kinderen van BS Klimop Gistel vertrekken op bosklas, zorgt de ouderwerking voor een drankje en onthaal voor de ouders. Het moment waarop de ouders de kinderen naar de school brengen voor het vertrek is voor sommige ouders en kinderen wat onwennig, sommigen kijken met aarzeling de bosklas tegemoet. Een drankje en een warm onthaal van andere ouders kan dan al wat helpen. Als ouderwerking is het bovendien een mooie kans om ook eens andere ouders aan te spreken en te leren kennen.


Context van de school

BS Klimop Gistel is een groene en sportieve school in Gistel. Er zijn 210 leerlingen in de school. De school heeft een vriendenkring en een oudervereniging.

Aanpak

Het vraagt weinig organisatie en weinig kosten, maar levert vrolijke gezichten op. De ouderwerking voorziet voor het vertrek een drankje en een warm onthaal voor de andere ouders. Als ouderwerking is het bovendien een mooie kans om ook eens andere ouders aan te spreken en te leren kennen. Zowel schoolteam, ouders, ouderwerking als leerlingen vinden dit aangenaam.