Van basis naar secundair: schoolkeuzeprocessen en inschrijvingsregels

Korte inhoud

Kinderen uit het zesde leerjaar, zullen volgend schooljaar een belangrijke stap zetten. Ook voor ouders heeft deze overstap heel wat impact. Het vraagt eerst en vooral denkwerk: naar welke school gaat de voorkeur uit? Heel wat factoren kunnen meespelen in dit schoolkeuzeproces: de afstand, de keuze van de klasgenoten, imago, het studieaanbod, … enzoverder.

In het eerste deel van deze infoavond willen we ouders bewust maken van de keuzes die ze maken met of voor hun kinderen op een interactieve, speelse manier.             
In het tweede deel van de avond gaan we dieper in op de regels rond aanmelden en inschrijven. Deze inschrijvingsregels zullen uiteraard ook een impact hebben op de overgang van basis- naar secundair onderwijs. Dit onderdeel wordt afgestemd op de concrete context van de ligging van de school. 

Doelgroep Kostprijs Begeleiding Praktisch
Ouders met kinderen in het 6de leerjaar BaO Gratis GO! ouders Een lokaal, scherm en beamer. 

Minstens 2 maanden op voorhand aanvragen.