Veel geëngageerde ouders in de BroeBELschool


In de BroeBELschool staat het inzetten op ouderbetrokkenheid hoog op de agenda. Alle ouders worden aangesproken om korte of langere engagementen op te nemen en alle ouders worden uitgenodigd en betrokken bij de vergaderingen van de ouderwerking. Dat levert een flexibele maar grote groep vrijwilligers van de school op!


Context van de school

De BroeBELschool te Oudenaarde is een ervaringsgerichte school waar men leerlingen laat uitgroeien tot wereldburgers met eigen talenten. (Zelf)respect, spelend leren en welbevinden staan centraal.
Deze school te Oudenaarde telt 154 leerlingen en kende de laatste jaren een exponentiële groei.

Aanpak

In 2014 werd de visie van de school omgegooid: hoofd, hart en handen staan centraal en ouderbetrokkenheid krijgt ook een belangrijke rol in dat verhaal. Sindsdien worden ouders heel ruim aangesproken op hun interesses en talenten. Alle ouders van de school worden uitgenodigd op de vergaderingen van de ouderwerking en krijgen achteraf het verslag. Er is ook een Facebookgroep voor alle ouders waar de verslagen met taakoproepen gepost worden. De grote lijnen van activiteiten worden op de vergadering van de ouderwerking uitgetekend, daarna wordt er een werkgroepje opgericht. Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich dan aanmelden om deel te nemen aan het werkgroepje of een concrete taak op te nemen bij de activiteit. De rol van de voorzitter en een kleine groep heel geëngageerde ouders is erg belangrijk in dit systeem: zij zorgen voor takenlijsten en maken planningen op (bv. de planning voor schilouders is per semester).

Er is een grote flexibiliteit: ouders kiezen hun engagement eenmalig, voor een korte periode of een langere periode. Zo gebeurt het soms dat ouders tijdelijk geen rol opnemen in de school en dus minder zichtbaar aanwezig zijn op school. En dat is helemaal ok! Want na een tijdje, als er iets georganiseerd wordt wat hen interesseert, zijn ze terug! De goede informele contacten tussen ouders onderling en tussen ouders en schoolteam, zorgen ervoor dat er niemand uit de boot valt of van het toneel verdwijnt. En doordat ouders aangesproken worden op hun eigen talenten en interesses, voelen ze zich positief betrokken en zijn ze bereid meer engagement op te nemen!

Tips voor wie aan de slag wil

  • Betrek ouders bij elk initiatief, ook als ze op dat moment geen actieve rol opnemen.
  • Enthousiaste ouders motiveren en inspireren elkaar.
  • Laagdrempelige communicatie met ouders, niet enkel voor een taakje of probleem.
  • Breng de talenten en interesses van je ouders in kaart.
  • Durf te vragen.