Visieontwikkeling rond ouder-schoolsamenwerking

inspiratiedocumentIn het kader van het AMIF-project PACT, ging de Brusselse GO!-school BS De Buurt aan de slag rond een warm welkom. Ze zetten in op kleuterparticipatie door middel van ouderbetrokkenheid. Om te kunnen vertrekken vanuit een goede basis werden ouders en leerkrachten bevraagd en ging de school van start met visieontwikkeling rond ouder-schoolsamenwerking binnen het schoolteam. De waardevolle inzichten die hieruit voortvloeiden, wilden ze graag delen met andere Vlaamse scholen. Dit mondde uit in een inspiratiemoment. Je vindt er een kader voor visieontwikkeling, de ervaring van GO! BS De Buurt en ideeën om zelf aan de slag te gaan, in terug.