Wat is het Lokaal Overlegplatform?

De Lokale Overlegplatforms werden opgericht om het decreet op gelijke onderwijskansen actief uit te voeren. Verschillende partners zoals de ouderkoepels, de vakbonden, de werkgeversorganisaties, het kinderrechtencommissariaat en minderhedenorganisaties engageren zich samen met de Vlaamse Overheid binnen de lokale overlegplatforms, kortweg LOP’s genoemd.

Verspreid over Vlaanderen werden er een 70-tal lokale overlegplatforms (LOP’s) opgericht. Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en LOP’s voor het secundair onderwijs. Ieder LOP heeft een voorzitter en een deskundige ondersteuner.

Waar houdt men zich mee bezig?

  • Het tegengaan van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding.
  • Het LOP heeft een onderzoeksopdracht. De lokale situatie van gelijke onderwijskansen wordt in kaart gebracht en wordt ontleed in een lokale omgevingsanalyse.
  • Aanmelden en inschrijven
  • Het LOP brengt de lokale onderwijsverstrekkers samen met een breed gamma aan lokale organisaties samen aan tafel.
Contactpersoon
Isabelle Ceuppens
Begeleider Diversiteit
0474 06 91 80