BS De Cocon Tremelo laat nieuwe ouders kennismaken met de school via een wonderwandeling


Basisschool De Cocon organiseerde een wandeling op haar domein om zo nieuwe ouders en hun kind(eren) op een originele manier te laten kennismaken met de werking van de school. Aan de hand van verschillende stops in en rond het schoolgebouw leerden de gezinnen hoe een schooldag er op BS De Cocon uitziet. Het concept werd zowel door de ouders, kinderen als door het schoolteam heel enthousiast onthaald.


Context van de school

Basisschool De Cocon ligt in het centrum van Tremelo op een groot en groen domein. De school telt ongeveer 350 leerlingen. Elk leerjaar bestaat uit 2 klassen.  

Aanpak

Normaal gezien neemt de directeur de rondleiding van nieuwe ouders voor haar rekening, maar naar goede gewoonte pakte BS De Cocon het ook dit jaar anders aan. Voorgaande schooljaren werden nieuwe ouders en hun kinderen al eens getrakteerd op een verjaardagsfeestje voor alle 2-jarigen van Tremelo of kwam het schoolteam aan huis met een ‘goodiebag’ en heel veel informatie over de school. Dit jaar vormde een wandeling in en rond het schoolgebouw het uitgangspunt. Leden van het schoolteam verkleedden zich bv als Knabbel en Babbel, Olaf, … en namen plaats op een specifieke locatie in en rond de school. Hier kregen de gezinnen meer informatie over de verschillende aspecten van de schoolwerking:

 • De verwelkoming aan de schoolpoort stond in het teken van eerder praktische informatie over bijvoorbeeld parkeren, schooluren …

 • Aan de hoofdingang werd dieper ingegaan op de communicatie van de school

 • Daarna was er een stop bij het lokaal van de zorgcoördinator voor meer uitleg over zorg op school

 • In een klas in de lagere school maakten de gezinnen kennis met de klaswerking

 • In de refter kwamen onder meer de maaltijden en lunchpauze aan bod

 • Ook de speelplaats vroeg om een halte om zo de groene speelplaats uit de doeken te doen

 • De turnzaal werd het terrein voor meer info over sport en bewegen op school

 • Op de kleuterspeelplaats werd de focus gelegd op de daar geldende afspraken en speelzones

 • In de instapklas konden ouders kennismaken met de kleuterjuf

 • Ook het slaapklasje kreeg de nodige aandacht

 • De ouderraad mocht ook niet ontbreken en kon ook zo hun werking in de kijker zetten

 • De directeur sloot de rondleiding af

Onderweg werd ook voorzien in een koekje, een drankje, een knuffel … die de nieuwe leerlingen konden verzamelen in hun ‘goodiebag’, een turnzak van de school.

Om de 5 minuten vertrok een nieuw gezin zodat iedere bubbel voldoende tijd en ruimte had per stop. Op deze manier kruisten de verschillende gezinnen elkaar niet. Er werd gewerkt met inschrijvingen vooraf. Zo werd ook al snel duidelijk dat er heel wat interesse was en werd de wonderwandeling op voorhand nog wat uitgebreid zodat meer gezinnen konden deelnemen.

Concrete tips voor wie ook aan de slag wil

 • Het enthousiasme van het team is cruciaal. Er was geen verplichte aanwezigheid. De leden van het schoolteam die zich hier 100% goed bij voelden, namen die dag een taak op zich. Zo verkleedt bijvoorbeeld zich niet iedereen even graag en werd die rol opgenomen door leerkrachten die zich hier wel toe geroepen voelden.
 • Voorzie een duidelijk draaiboek waarbij iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. Dit was vooral een houvast voor de leerkrachten die nog niet zo goed bekend zijn met wat een rondleiding aan nieuwe ouders betekent. In het draaiboek werd onder meer aandacht besteedt aan wat nieuwe ouders graag willen weten over de school.
 • Denk vooraf goed na over je communicatie en welke communicatiekanalen je best gebruikt om vooral nieuwe ouders te bereiken. BS De Cocon zag al een tijdje dat hun sociale media kanalen (Instagram en Facebook) hun bereik enorm vergroot en gebruikt deze dan ook om de school op de kaart te zetten. Maar ook de ouders die reeds op school zitten, werden via gimme gevraagd om andere ouders op de hoogte te brengen van dit initiatief.
 • Begin er op tijd aan. Uiteindelijk komen er altijd extra zaken bij kijken die je in eerste instantie misschien niet meegerekend had.
Contactgegevens