Missie

Omdat ouderparticipatie één van de belangrijke kernwaarden vormt van het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat een goede en goed gestructureerde ouderparticipatie een belangrijke rol kan en moet spelen in het dragen van de bestaande onderwijsstructuur en tevens een degelijke basis kan vormen voor het welslagen van onderwijsinnovatie. Daarom engageert vzw GO! ouders zich ten volle voor de ouders binnen het GO!

  • Wij onderschrijven en werken vanuit het participatiedecreet
  • Wij informeren en sensibiliseren over de actuele hangijzers binnen het onderwijslandschap door middel van verspreiding via nieuwsbrieven, website en vormingen. 
  • Wij ondersteunen en begeleiden de bestaande ouderwerking of bieden hulp aan bij de opstart van een nieuwe ouderwerking.
  • Door middel van netwerking en bevraging in het veld, vormen wij ons een beeld van het algemene standpunt van de ouders binnen het GO! wat betreft de actuele vraagstukken. Dit standpunt verdedigen wij naar de beleidsmakers toe door deelname aan:
  • Structureel overleg met de Vlaams minister van Onderwijs
  • Commissies en werkgroepen van het GO!
  • Commissies en werkgroepen binnen de Vlaamse Onderwijsraad
  • Overleg met de andere Vlaamse ouderkoepels

Naast bovenstaande taken die tot de kernwerking van de vzw behoren, hebben wij een extra takenpakket waaraan inhoudelijk invulling wordt gegeven door het departement Onderwijs in de driejaarlijkse beheersovereenkomst.