Bevraging ouderparticipatie in het GO!

De bevraging rond ouderparticipatie geeft een stand van zaken van de ouderparticipatie in het GO!. Hiervoor werden ouders en schoolpersoneel bevraagd via een onlinebevraging en focusgroepgesprekken.

Uit de resultaten blijkt dat de klassiekers zoals oudercontacten en infomomenten nog steeds het meest georganiseerd worden en het meest succesvol zijn. In het overgrote deel van de bevraagde scholen is er een ouderwerking actief, al is die niet altijd representatief samengesteld zo blijkt. Om ouderparticipatie te doen slagen is inzet en enthousiasme van ouders en schoolteam nodig, maar ook een goede communicatie, samenwerking en laagdrempeligheid zijn belangrijk.

Meer informatie vind je in het volledige rapport of in de infographic hieronder.

 

infographic ouderparticipatie GO!