Aangepaste coronamaatregelen vanaf 1 oktober

  • 30 september 2021

Je las het wellicht al: vanaf 1 oktober worden een aantal coronamaatregelen in Vlaamse scholen aangepast. Wat betekent dit voor ouderwerkingen?

  • De vergaderingen van de ouderwerking kunnen doorgaan op school volgens de regels van de brede samenleving
  • Vrijwilligers van de school die activiteiten uitvoeren tijdens de lesuren (bv. leesouders, schilouders, …) volgen de richtlijnen die gelden voor het personeel.
  • De ouderwerking organiseert best activiteiten buiten de lesuren en zonder aanwezigheid van de leerlingen. Volg de regels van de brede samenleving. Probeer crowding te vermijden (werk bv. met inschrijvingen of tijdslots).

Graag een overzicht van de aangepaste coronamaatregelen die relevant zijn voor ouders en leerlingen? Download onze aangepaste infofiches.

Opgepast: in Brussel zijn er andere maatregelen van kracht! Alle info vind je in de infofiches voor Brusselse scholen.