Basisschool De Regenboog heeft een voorleesduo


Twee ouders vormen een meertalig voorleesduo op school. Ze wisselen in het voorleesverhaal af tussen stukjes Nederlands en Berbers. Zo maken de kinderen kennis met verschillende talen en is de drempel minder hoog voor ouders omdat ze niet alleen moeten komen voorlezen.


Context van de school

In Freinetschool De Regenboog kunnen ouders op verschillende manieren hun betrokkenheid tonen en participeren aan het schoolgebeuren: voorlezen of creatieve ateliers begeleiden in de klas, klussen in de moestuin, een handje toesteken op feestelijke gebeurtenissen… In verschillende werkgroepen werken ouders en leerkrachten samen en worden tal van activiteiten georganiseerd die de school nog fijner maken. Het ouderteam coördineert het geheel, denkt mee na over hoe de school nog aangenamer gemaakt kan worden en slaat de brug naar het schoolteam toe.

Aanpak

BS De regenboog heeft een traditie van veel betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren. Zo komen er regelmatig ouders voorlezen in de klas. Sommige ouders hebben wel wat drempelvrees, zeker als ze een andere thuistaal hebben. Daarom sprak een mama een anderstalige mama aan en stelde ze voor om een voorleesduo te vormen.

Ter voorbereiding praatten ze veel met elkaar, ze leerden elkaar en de cultuur beter kennen. Ze kozen een voorleesboek en oefenden het samen in. Bij het voorlezen zelf wisselden ze af en sommige stukjes lazen ze in het Nederlands en andere in het Berbers. De ouders omschrijven de afwisseling tussen de twee talen als een heel mooi klankspel. Ze maakten het verhaal heel visueel met knuffels die meededen in het verhaal zodat de taal op zich niet doorslaggevend was voor de kinderen om het te begrijpen.

Het voorleesduo was vooral actief tijdens de voorleesweek. Het is de bedoeling dat het voorleesduo ook volgend jaar tijdens de voorleesweek aan de slag gaat, maar evengoed op andere momenten in het jaar. Het zou ook fijn zijn mochten er nog andere voorleesduo’s ontstaan op school.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Spreek ouders ruim op voorhand aan om een voorleesduo te vormen. Ouders moeten hier soms even over nadenken, vraag het dus ruim op voorhand

  • Besteed de nodige tijd aan voorbereiding: leer elkaar kennen, bereid het verhaal samen voor, oefen eens op voorhand als je wat drempelvrees hebt

  • Laat de leerkracht op voorhand kadering geven over het feit dat er zal voorgelezen worden in 2 talen

  • Benut de mogelijkheden van het in duo voorlezen: wissel af en speel in op de reacties van de kinderen, maak het visueel, beeld erbij uit, kies een verhaaltje dat de kinderen al kennen... Dat is bovendien ook erg handig als er veel kinderen zijn die de voorleestaal niet begrijpen.