BS Bevegem organiseert ontmoetingsmomenten met anderstalige ouders


Basisschool Bevegem organiseert ontmoetingsmomenten waar anderstalige ouders de schoolwerking beter leren kennen.  


Context van de school

Basisschool Bevegem is een open, groene school die inzet op een warm en sterk schoolklimaat. Welbevinden en talentontwikkeling staan centraal.

Aanpak

De school wil inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat alle ouders zich welkom voelen op school, ook de groeiende populatie anderstalige ouders. Het schoolteam merkte op dat het voor anderstalige ouders niet altijd evident was om de stap te zetten naar school en alle informatie op oudercontacten en infomomenten in al zijn nuances te begrijpen. Daarom koos de school ervoor om een ontmoetingsmoment te organiseren voor anderstalige ouders. Het was de bedoeling dat de ouders tijdens het ontmoetingsmoment de kans kregen om de directeur, de zorgcoördinator en het CLB wat beter te leren kennen en informatie te krijgen over de werking van de school.

Ter voorbereiding werden de verschillende talen en culturen op school in kaart gebracht, zodat men hiermee rekening kon houden bij de organisatie. De uitnodiging voor het ontmoetingsmoment werd in verschillende talen bezorgd. Daarnaast werden ouders persoonlijk aangesproken aan de schoolpoort of opgebeld.

Het informeel verbindend aspect van het ontmoetingsmoment was een belangrijk onderdeel: de ouders werden onthaald met koffie en cake. De ouders kregen uitleg van de directeur en ook van het CLB. Ze ervaren vaak een drempel en associëren het CLB nogal snel met ‘problemen’. Daarom is het goed dat ouders uitleg krijgen over de werking van het CLB, de controles... De zorgcoördinator en 2 ouders zorgden voor vertalingen. De ICT-coördinator gaf toelichting over Gimme en zette de aanwezigen op weg om in te loggen.

Het is de bedoeling dit infomoment 2 keer per jaar te organiseren, zodat er een netwerk tot stand komt tussen de ouders en de vertrouwensband tussen ouders en de school en de ouders onderling nog verder groeit.

Er is een grote tevredenheid over het ontmoetingsmoment, zowel bij de ouders als bij het schoolteam. Het schoolteam merkt een mentaliteitswijziging bij de ouders. Ze durven nu de stap naar school zetten en ondersteuning vragen – ook al is hun Nederlands nog niet zo goed. Hun beeld van ondersteuning op school (via zorgcoördinator of CLB) is ook veranderd. De ouders weten nu dat alle kinderen ondersteuning kunnen krijgen, dat anderstalige kinderen geen uitzonderingspositie innemen.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Zorg ervoor dat het schoolteam volledig achter het initiatief staat.
  • Een goede voorbereiding is alles: stel een draaiboek op en maak goede afspraken als je samenwerkt met externen. Brief vrijwilligers die gaan vertalen.
  • Nodig ouders persoonlijk uit en zorg voor een herinnering enkele dagen vooraf. Vang ouders op aan de schoolpoort op de dag van de activiteit.
  • Probeer ouders in te schakelen om andere ouders uit te nodigen of om te helpen bij de voorbereiding. Ouders die de brug kunnen slaan naar andere ouders zijn goud waard!
  • Voorzie een vragenmoment. Vaak moet informatie eerst even bezinken en komen de vragen en persoonlijke verhalen pas erna.
  • Voorzie de informatie ook op papier. Zo kunnen ouders er nog iets bijschrijven en achteraf thuis alles nog eens nalezen of doorgeven aan andere geïnteresseerden.

 

Contactgegevens