BS klim op organiseert naaiateliers


De ouderwerking van BS Zandbergen organiseert al vele jaren activiteiten op school. In september ontstond het idee om een reeks activiteiten voor ouders te lanceren die (bijna) kosteloos zijn. Ouders dragen al langer op veel manieren bij voor de school, daarom wou de ouderraad dit schooljaar extra inzetten op (bijna) kosteloze activiteiten. In november werd een bosspel georganiseerd voor ouders en hun kinderen, op een zondagnamiddag in januari een spelletjesnamiddag, in het voorjaar een kinderfuif en maandelijks terugkerend een naaiatelier.


Context van de school

BS Zandbergen is een landelijke school, met een kleuter- en lagere afdeling. De school heeft sinds 10 jaar een actieve en uitgebreide ouderwerking die tal van activiteiten organiseert (babbelbar bij oudercontact, bekendmaking ouderwerking via wie-is-wie-muur, nieuwsbrief, dag van de leerkracht, dag van de directeur…).

Aanpak

Eén naaiende leerkracht maakte veel ouders enthousiast met haar mooie naaicreaties. Hierdoor groeide het idee om met een aantal mama’s op regelmatige basis samen te naaien. Eerst werd een workshop georganiseerd met een externe lesgever. Op het einde van de les ging iedereen met een afgewerkt kledingstuk naar huis.

Al snel ontstond een groep van naaiende ouders en leerkrachten die op regelmatige basis samenkomt in de eetzaal van de school. Iedereen kan aan een eigen project werken, maar de school heeft intussen ook de weg naar het naaiatelier gevonden. Ter voorbereiding van het schoolfeest bv. werd het naaiatelier aangesproken om mee kostuums te maken. Op die manier is het naaiatelier verbonden met de school en levert het op verschillende vlakken een meerwaarde: ouders leren elkaar en de leerkrachten informeel kennen, het naaiatelier kan de school praktisch mee ondersteunen (bv. voor het schoolfeest), het is een originele en laagdrempelige manier om ouderbetrokkenheid te stimuleren, het is een fijne ontspanning voor de ouders enz. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de bijeenkomsten. Die opbrengst zal gebruikt worden om een kindernaaiworkshop te organiseren. Nogal wat kinderen horen en zien wat hun mama’s maken tijdens het naaiatelier en krijgen ook zin om dit eens uit te proberen.

De ouderwerking zorgt voor de bekendmaking en de uitnodiging. Er is ook steeds een drankje en een hapje voorzien tijdens het naaiatelier. Patronen kunnen uitgewisseld worden en iedereen is bereid om elkaar met raad en daad bij te staan.

Tips voor wie aan de slag wil

  • voorzie een grote ruimte waar elke deelnemer veel plaats heeft om met naaimachine en stoffen aan de slag te gaan
  • voorzie voldoende stopcontacten/contactdozen
  • maak het gezellig: zorg bijvoorbeeld voor koffie en koekjes
  • luister naar de ouders of de vraag leeft om een naaiatelier te organiseren, welke dag en uur ze verkiezen enz.
  • het is handig als enkele ouders ervaring hebben met naaien. Zij kunnen de starters op weg zetten.
  • maak de activiteit ruim bekend: maak tijdens een activiteit reclame voor de andere activiteiten van de ouderwerking

 

Contactgegevens