BS Omer Wattez zet sterk in op het onthaal van nieuwe kinderen en hun ouders


De school legt sterk de nadruk op persoonlijk contact bij onthaalmomenten voor nieuwe leerlingen en hun ouders. De allereerste schooldag is er vaak eentje met wat traantjes bij de kinderen en stress bij de ouders. In Omer Wattez zijn ze zich hier van bewust en doen er dan ook alles aan om die dag zo vlot mogelijk te laten verlopen.


Aanpak

Nadat de kinderen worden opgevangen in het eerste klasje, krijgen de ouders een smsje hoe het loopt op de eerste schooldag van hun kindje.

Ook op de eerste infoavond gaat er bijzondere aandacht uit naar de nieuwe ouders: het eerste uur is voor alle nieuwe ouders om hen in te lichten over de schoolwerking, nadien komen de reeds aanwezige ouders erbij om persoonlijk kennis te maken met de leerkracht(en) en de klaspraktijk.

 

Contactgegevens