Coronabarometers: wat betekent dit voor ouderwerkingen?

  • 17 februari 2022

Een tijdje geleden werden er in de brede samenleving en in het onderwijs coronabarometers ingevoerd. Nu schakelden we van code ‘rood’ naar code ‘oranje’. Maar wat betekent dit voor ouderwerkingen? Wat mogen ze wel of niet organiseren?

Essentiële derden

Voor de ouders die vrijwilliger zijn op school, is het onderdeel ‘essentiële derden’ in de coronabarometer van onderwijs belangrijk. In een aantal kleurcodes is het niet de bedoeling dat niet-essentiële derden aanwezig zijn op school. Maar ouders kunnen voor hun activiteiten als vrijwilliger op school onder de ‘essentiële’ derden gerekend worden. Het is de school die bepaalt welk vrijwilliger/vrijwilligerswerk essentieel is. Dat kan bv. het geval zijn voor leesouders, activiteiten met de leden van de ouderwerking zoals klusjesdagen of het klaarmaken van paascadeautjes voor de kinderen…

Code rood: Wanneer het vrijwilligerswerk essentieel is voor de schoolwerking, kan dit op school doorgaan. De school bepaalt welke vrijwilliger essentieel is (niet-essentiële derden zijn niet toegelaten).

Code oranje: Wanneer het vrijwilligerswerk essentieel is voor de schoolwerking, kan dit op school doorgaan. De school bepaalt welke vrijwilliger essentieel is (niet-essentiële derden zijn niet aangewezen).

Code geel: geen beperkingen voor niet- essentiële derden.

 

Vergaderingen van de ouderwerking

Vergaderingen op school zijn opgenomen in de coronabarometer van onderwijs. De regels voor personeelsvergaderingen zijn dezelfde als voor vergaderingen van de ouderwerking, de schoolraad, de leerlingenraad enz.

Code rood: vergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaan.

Code oranje: vergaderingen gaan maximaal digitaal door. De vergaderingen kunnen op school doorgaan als dat echt nodig is door de aard van de vergadering (of voor de deelnemers). 

Code geel: geen beperkingen voor de vergaderingen.

 

Activiteiten georganiseerd door de ouderwerking met publiek

Zodra er andere deelnemers aanwezig zijn (‘publiek’) is er sprake van een publiek evenement. Dat zal dus het geval zijn voor de meeste feestelijkheden die georganiseerd worden door de ouderwerking. Hiervoor wordt verwezen naar de coronabarometer ‘publiek evenement’ van de brede samenleving. 

Voor die publieke evenementen wordt een set regels voorzien per kleurcode (rood – oranje – geel). Ook de locatie (binnen – buiten) en de aard van de activiteit (dynamisch – niet- dynamisch) bepalen mee de regels. Bekijk eventueel samen met de preventieadviseur wat de gevolgen zijn voor activiteiten in een schoolcontext (bv. rond capaciteit).

Als er bij die activiteiten ook gebruik gemaakt wordt van professionele catering, dan gelden ook de horecaregels, dus de coronabarometer 'horeca'