De babbelavond in basisschool 't Venneke


Bassisschool ’t Venneke in Willebroek organiseerde een babbelavond voor ouders, waarop ouders konden meedenken over verschillende thema’s die school en ouders aangaan: schoolkosten, ICT, verkeer en huiswerk. Ouders konden ook zelf thema’s aankaarten.


Context van de school

Basisschool ’t Venneke is een school in Willebroek en telt een 200-tal leerlingen. De school kent een hoog percentage indicatorleerlingen: 70 à 80 procent voldoet aan één of meer SES-indicatoren. Deze indicatoren zijn: een andere thuistaal dan het Nederlands, het opleidingsniveau van de moeder en het ontvangen van een schooltoelage.

Ouders zijn gewoon van naar de school te komen voor zaken als een oudercontact. Op de babbelavond daagden er 34 ouders op en dit was een gemengd ouderpubliek.

Aanpak

Vanuit de directie en het schoolteam was eerder een bevraging gehouden bij de ouders. Wanneer deze op de personeelsvergadering besproken werd, had het schoolteam nood aan meer uitleg bij bepaalde scores. Ze wilden graag weten waar die scores vandaan kwamen en wilden dat graag met de ouders bespreken door een babbelavond te organiseren.

De babbelavond werd voorbereid tijdens een personeelsvergadering. Centraal stonden de vragen: waarover willen we het hebben en wat willen we bereiken? Om ouders naar de babbelavond te lokken werd een strookje meegegeven in de boekentas en een bericht op de website geplaatst. De leerkrachten zelf wilden ook heel graag de mening van ouders horen, dus maakten ze zelf ook veel mondelinge reclame. Voor een vlot verloop van de avond werd gekozen voor de methodiek Worldcafé (download de GO! ouders methodiekenbundel voor meer info hierover). Per tafel werd er telkens één thema besproken en ouders schoven om het kwartier door. Aan elke tafel zit ook één lid van het schoolteam die het gesprek leidt. 40 ouders schreven zich in en 34 ouders kwamen naar de avond.

Na de babelavond werd alle input opnieuw verwerkt op een personeelsvergadering. Er werd een synthese gemaakt, bekeken welke acties meteen kon worden ondernomen, wat haalbaar was en wat niet.

De rol van het schoolteam was erg belangrijk voor het succes van de babbelavond: doordat zij zelf gemotiveerd waren om de mening van ouders over bepaalde thema’s te kennen, nodigden zij ook actief en mondeling uit, wat voor een mooie opkomst zorgde. Achteraf kreeg de directie en het team ook veel goeie reacties, sommige zelfs expliciet in een e-mail. Zowel ouders als het schoolteam willen in de toekomst nog babbelavonden houden. Er wordt gedacht om dit drie maal per jaar te organiseren.

Tips voor wie aan de slag wil

  • Maak de groepjes aan een tafel niet te groot. Acht personen is ongeveer het maximum voor een goed gesprek.

  • Ronde tafels zijn ideaal voor een goed gesprek, maar geen must.

  • 20 minuten per gespreksonderdeel is ideaal.

  • Geef het project een kans en zorg dat ook je schoolteam gemotiveerd is om de mening van ouders te kennen. Een ouderenquête kan een goede aanleiding zijn.

 

Contactgegevens